Tyveri fra arbejdspladsen – bortvisning af medarbejder

Tyveriet kan bestå i en køkkenrulle, kopipapir og chokoladebar eller det kan være Brittas underslæb i 100-million kroner klassen. I denne artikel får du gode råd af advokat Dorthe Westerdahl om, hvordan ledelsen skal reagere, hvis der sker tyveri fra virksomheden.

Tyveri for flere milliarder hvert år

Der er mange mørketal, når man forsøger at skønne over, hvad det hvert år koster virksomheder i Danmark, at medarbejdere stjæler fra virksomheden. Det drejer sig i hvert fald årligt om flere milliarder kroner.

Ingen mindste grænse når det er tyveri fra arbejdspladsen

Tyveri rammer virksomhederne hårdt og dermed de medarbejdere, der passer deres arbejde.

Derfor betragtes al tyveri som en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet. Det er uden betydning, om der stjæles fra virksomheden/kollegaer  – eller der stjæles fra virksomheden kunder/brugere, oplyser advokat Dorthe Westerdahl, specialist i ansættelsesret.

Nogle gange betragter den ansatte det slet ikke som et rigtig tyveri. F.eks. en håndværker der stjæler værktøj eller byggematerialer, tøjekspedienten der tager tøj med hjem – eller sekretæren, der smugler en pose kaffe med hjem fra virksomhedens kantine.

Men det er altså tyveri fra arbejdspladsen – og ikke et løntilskud!

Al tyveri betragtes som en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet. Det er uden betydning, om der stjæles fra virksomheden/kollegaer  – eller der stjæles fra virksomheden kunder/brugere.

Andre gange oplever vi, at omsorgspersonale hæver på en beboers dankort – eller der stjæles smykker.

Endelig oplever nogle virksomheder, at den betroede bogholder med høj anciennitet gennem en årrække har udstedt falske fakturaer og overført store beløb til sig selv.

Det er ofte et voldsomt chok for ledelsen at opdage de illoyale og strafbare handlinger hos en ansat., og der er mange følelser involveret, når der sker tyveri fra arbejdspladsen.

Forventningsafstemning

Nogle gange kan der på en arbejdsplads udvikle sig en slags uskreven regel, hvor de ansatte åbenlyst tager effekter med hjem – uden at kollegaer reagerer. Det er vigtigt, at ledelsen klart melder ud, at alle former for tyveri vil have ansættelsesretlige konsekvenser. Det bør klart fremgå allerede ved første jobsamtale, anføres i ansættelseskontrakten og i personalehåndbog, at tyveri er strafbart og vil medføre bortvisning.

Endvidere er det vigtigt, at ledelsen straks reagerer, hvis den får mistanke om tyveri fra arbejdspladsen. Hvis den ansatte bliver taget på fersk gerning – skal der straks ske bortvisning af den ansatte.

Derudover bør ledelsen overveje at indgive en politianmeldelse på politiets hjemmeside.

Virksomheden skal altid have fokus på området og klart signalere, at den ikke accepterer tyveri fra arbejdspladsen.

Betingelse for bortvisning af den ansatte

Bortvisning er den alvorligste sanktion, som en virksomhed kan bruge overfor en medarbejder. Der er tale om en straksafskedigelse. Det betyder, at lønnen stopper fra den dag, afskedigelsen sker.

En bortvisning forudsætter derfor, at ledelsen kan bevise, at medarbejderen har opført sig groft, uansvarligt eller mod bedre vidende.

Ledelsen har kun få dage til at bortvise medarbejderen for tyveri. Retspraksis er streng i forhold til ledelsens reaktionspligt.

Virksomheden skal bevise den ansattes tyveri

Det er ikke tilstrækkeligt, at bortvise en medarbejder alene på grund af en mistanke.

Ender bortvisningen ved domstolen – kan det bliver dyrt for virksomheden, hvis dommeren på baggrund af utilstrækkelig beviser, når frem til, at bortvisningen ikke har være berettiget.

Det er ikke tilstrækkeligt, at bortvise en medarbejder alene på grund af en mistanke – der skal være beviser.

I så fald vil den uberettiget bortvist ansat – have krav på løn i sædvanlig opsigelsesperiode samt en godtgørelse for uberettiget bortvisning.

Straffesag mod den ansatte

Vælger virksomheden at indgive politianmeldelse, må ledelsen afvente resultatet af straffesagen. Læs mere om retssager for erhvervslivet på Ret&Råds hjemmeside.

Opgiver politiet at rejse tiltale – eller frifindes den ansatte – vil det ofte være op ad bakke at kunne vinde den civile sag om bortvisningen, vurderer advokat Dorthe Westerdahl, Ret&Råd København.

Kontrolforanstaltninger

Fagforeningen er som udgangspunkt indforstået med, at der føres kontrol med de ansatte – det må blot ikke udvikle sig til konstant overvågning. Virksomheden skal have et anerkendelsesværdigt kontrolformål.

Blandt andet store detailforretninger og supermarkeder m.m. indretter de fysiske rammer på en sådan måde, at de ansatte, når de forlader virksomheden skal gennem en sluse – hvor der vil være stikprøvekontrol af de ansattes tasker og overtøj.

Inden for andre brancher kan kontrollen bestå i; opsat sporingsudstyr i værktøj, GPS i firmabiler eller videoovervågning af kasseområde.

Det er i den forbindelse vigtigt, at ledelsen er opmærksom på de ansættelsesretlige og arbejdsretlige regler om varsling og indførelse af kontrolforanstaltninger – ligesom ledelsen også skal overholde de persondataretlige regler.

Find din lokale Ret&Råd advokat eller læs mere om Ansættelse & Arbejde her.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.