Som ny ejer af en virksomhed skal du være opmærksom på medarbejdernes rettigheder

Som køber af en igangværende virksomhed har man pligt til at indtræde i de eksisterende ansættelseskontrakter og eventuelle overenskomster. Det følger af virksomhedsoverdragelsesloven, der er en beskyttelseslov i forhold til lønmodtagere.

Ny arbejdsgiver

Som køber af en virksomhed kan man være interesseret i at slanke virksomheden og måske sammenlægge jobfunktioner herunder foretage rationaliseringer. Det er derfor vigtigt at kende reglerne om lønmodtagerens retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

Den nye arbejdsgiver indtræder i alle rettigheder og pligter, som medarbejdernes hidtil har haft. Samtlige ansættelsesvilkår, overenskomster og lokalaftaler m.m. fortsætter uændret også efter overtagelsesdagen. Det betyder f.eks at lønmodtagerne bevarer deres anciennitet, særlige løngoder så som fri bolig, firmabil, fri mobil etc.

I modsætning til lønmodtagere er den købte virksomheds direktører ikke beskyttet og kan derfor lovligt opsiges.

Lønmodtagerne har også krav på, at den nye arbejdsgiver udbetaler optjent løn, overarbejde, aftaler om afspadsering, feriepenge, pensionsopsparing. Det gælder selvom disse krav vedrører tiden før overtagelsesdagen.

Den nye arbejdsgiver indtræder også i eventuelle ansættelsesklausuler som kunde- og konkurrenceklausuler.

I modsætning til lønmodtagere er den købte virksomheds direktører ikke beskyttet og kan derfor lovligt opsiges.

Arbejdsgiverens pligter bør værdiansættes

Forinden eventuel køb af en virksomhed, er det derfor meget relevant at køber får overblik over de juridiske og økonomiske forpligtelser, som køber påtager sig at skulle afholde ved siden af købesummen. Lønmodtagerforpligtelserne skal kapitaliseres og indgå i prisforhandlingen med sælger.

Som køber bør du altid få en advokat til at gennemgå de juridiske og økonomiske konsekvenser ved at overtage sælgers medarbejdere.

Er lønmodtagerne fredet?

Nej, en køber af en virksomhed kan godt vælge at skille sig af med de overdragne lønmodtagere, men køber skal respektere gældende opsigelsesvarsler.

Det betragtes ikke som en saglig grund at afskedige en lønmodtager, alene fordi virksomheden overtages. Sker det alligevel, kan lønmodtageren stille krav om godtgørelse for usaglig opsigelse.

Vælger en køber af virksomheden at opsige medarbejdere med en rimelig og saglig begrundelse eks. økonomiske, tekniske eller organisatoriske ændringer, vil en opsigelse ikke nødvendigvis blive betragtet som usaglig. Det er dog køber, der har bevisbyrden.

Orientering af lønmodtagerne

Hvis du køber en virksomhed eller en selvstændig enhed af virksomheden, har sælger pligt til at informere de berørte lønmodtagere om overdragelsen i rimelig tid inden overdragelsen. Sælger har pligt til at oplyse dato for overdragelsen, årsag til overdragelsen, de juridiske, økonomiske og sociale konsekvenser for de berørte lønmodtagere samt eventuelle foranstaltninger for lønmodtagerne. Det kan være ændring af arbejdsfunktioner, arbejdstid etc.

Senest en måned efter overtagelsen af virksomheden skal sælge sørger for, at de overdragne lønmodtagere får en ny ansættelseskontrakt eller eventuel blot et tillæg til den eksisterende kontrakt.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.