Aldersdiskrimination

Trods større og større mangel på kvalificeret arbejdskraft er der fortsat mange sager om aldersdiskrimination af ældre medarbejdere. Diskriminationen sker f.eks ved opsigelse af ældre medarbejdere – eller ved at ældre medarbejdere frasorteres i en ansættelsesprocedure. I Danmark findes ikke en særlig lov, der kun gælder aldersdiskrimination. Overtrædelser behandles derfor i lov om forskelsbehandling.

Forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Det fremgår af forskelsbehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må forskelsbehandle lønmodtagere eller ansøgere til ledige stillinger ved ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse eller med hensyn til løn- og arbejdsvilkår på grund af alder.

Forskelsbehandling kan også udøves grundet klagers; race, hudfarve, religion/tro, handicap og seksuel orientering etc.

Føler en ældre medarbejdere sig forbigået eller opsagt grundet sin alder, kan medarbejderen klage til ligebehandlingsnævnet.

Ikke længere nogen automatisk aldersgrænse for fratræden

Tidligere var der i mange kontrakter indsat en bestemmelse om, at lønmodtageren automatisk skulle fratræde, når man fyldte 70år. En sådan generel aldersbestemmelse er i dag som udgangspunkt ugyldig.

Der kan dog være saglige og rimelige grunde for at fastsætte en pligtmæssig afgangsalder, hvis det har et legitimt formål. Sådan særlige aldersgrænser findes stadigvæk i overenskomster eller særlige love.  Som eksempel skal præster fratræde senest som 70 årig.

Ligebehandlingsnævnet

Nævnet træffer til stadighed mange afgørelser vedrørende klager om aldersdiskrimination.

Får klager medhold, gives rigtig store godtgørelser oftest mellem 6 og 12. mdrs. løn til klageren.

Nedenfor har jeg kort omtalt to nyere afgørelse.

Skolelærer tilhørende den ældste aldersgruppe blandt lærergruppen:

En skole måtte afskedige et antal lærere på grund af fald i elevtal.  Ingen lærere fra aldersgruppen 40-49år, der var den største gruppe – eller nogen af de øvrige yngre lærere under 40 år blev afskediget. Klager var 61 år og tilhørte den ældste aldersgruppe; 60-65år.

Nævnet nåede frem til, at der ved beslutning om hvem, der skulle afskediges, var påvist faktiske omstændigheder om forskelsbehandling, og der var således skabt en formodning for forskelsbehandling på grund af alder. Skolen havde ikke i tilstrækkelig grad kunnet bevise, at klagerens alder var uden betydning for beslutning om afskedigelsen. Klager fik dermed medhold og en godtgørelse på 9 mdrs. løn.

62-årige ernæringsassistent fik godtgørelse på 9 mdrs. løn:

Assistenten blev afskediget som følge af virksomhedens økonomiske forhold. Imidlertid fremgik det af et mødereferat, at der bla. ses på den samlede medarbejderskares alder.

Assistenten havde på baggrund af referatet og øvrige oplysninger i sagen påvist faktiske omstændigheder, der tydede på, at virksomheden ved afskedigelsen havde lagt vægt på assistentens alder. Virksomheden havde endvidere ikke på tilstrækkelig vis begrundet, hvorfor assistenten ikke havde de fornødne faglige kompetencer, og hvorfor de øvrige medarbejdere var bedre egnet. Assistenten fik tilkendt en godtgørelse svarende til ca. 9. mdrs. løn.

Søg derfor altid juridisk rådgivning, hvis du bliver sagt op – og har en mistanke om, at den reelle grund til opsigelsen, er cifrene på dit cpr.nr.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.