Uskiftet bo

I tilfælde af en ægtefælles dødsfald kan det tit og ofte bedre svare sig at sidde i uskiftet bo end at skulle skifte boet med arvingerne. Der er imidlertid visse begrænsninger og konsekvenser ved at sidde i uskiftet bo.

Betingelser for at du kan hensidde i uskiftet bo

Det er alene muligt at hensidde i uskiftet bo med fælleseje ikke med særeje.

Det er alene muligt at hensidde i uskiftet bo med fælleseje ikke med særeje.

Der er alene en egentlig ret til at hensidde i uskiftet bo med fælles livsarvinger. Førstafdødes særbørn skal samtykke. Dette kan eventuelt ske ved et forhåndssamtykke i forbindelse med oprettelse af testamente

Længstlevende må ikke være under konkurs og skal kunne opfylde sine forpligtelser efterhånden som disse forfalder (solvenskrav)

Betydningen af at hensidde i uskiftet bo

Du indtræder som længstlevende ægtefælle i alle afdødes rettidigheder og forpligtelser. Der sker således ikke noget egentlig skifte – du overtager blot afdødes ”position”. Der skal således ikke udredes nogen arv til livsarvinger mv.

Hvad gør man?

Hvis du ønsker at hensidde i uskiftet bo, skal du udfylde den blanket på www.domstol.dk der hedder ”anmodning om hensidden i uskiftet bo”.

Blanketten fremsendes til skifteretten sammen med en formueopgørelse.

I forbindelse med boets udlevering til hensidden i uskiftet bo skal der indrykkes proklama i statstidende. Dette hænger sammen med, at du som efterlevende ægtefælle overtager førstafdødes forpligtelser.

Ulemperne ved at hensidde i uskiftet bo?

  • Du bliver personligt ansvarlig for alle de afdøde ægtefælles gældsforpligtelser
  • Du indtræder i afdødes skattemæssige stilling (det er dog ikke absolut en ulempe, det kan også være en fordel, men det må undersøges)
  • Du har en begrænset rådighed. Du må ikke ”misbruge” det uskiftede bo.
  • Du har en begrænset testationskompetence, idet du alene ved testamente kan råde over halvdelen af boet.
  • Hvis du ønsker at indgå nyt ægteskab, skal boet skiftes.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indicates required fields

Name
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.