Kan Skattestyrelsen tilbageholde dele af din løn?

I retsplejeloven findes der en regel om, at der ikke kan foretages udlæg i dine fremtidige erhvervelser ligesom der som udgangspunkt ikke kan foretages udlæg i endnu ikke udbetalt løn eller andet vederlag for personligt arbejde.

Ovenstående bestemmelser gælder dog kun i det tilfælde, at der er tale om private kreditorer, f.eks. en bank.

Skat kan derimod godt inddrive en lang række offentlige krav gennem lønindeholdelse. 

Det gælder eksempelvis:

  • Skattegæld og moms
  • Skyldige børne- og ægtefællebidrag
  • Forfalden studiegæld til SU-styrelsen
  • For meget udbetalt kontanthjælp
  • Skyldige beløb for daginstitutionspladser – f.eks. vuggestue eller børnehave

Skatteforvaltningen inddriver således ikke kun skattegæld, men også anden gæld til det offentlige.

Lønindeholdelse sker ved at din arbejdsgiver får et pålæg fra Skat om at tilbageholde en del af din løn til dækning af gælden.

Størrelsen af indeholdelsen

Indeholdelsesprocenten afhænger af din indkomst. Jo større din indkomst er, jo højere bliver indeholdelsesprocenten.

Dine faste udgifter og rådighedsbeløbet sammenlægges og fratrækkes herefter i din nettoindkomst. Det beløb, der er i overskud, bruger Skat til at betale af på din gæld til det offentlige.

Når Skat foretager lønindeholdelse, gælder det dog, at der altid skal overlades dig et nødvendigt beløb til dit og din families underhold.

Er du gift eller samlevende vil din ægtefælles eller samlevers indtægtsforhold spille ind ved fastsættelsen af, hvor meget der maksimalt kan holdes tilbage af din løn. Det kan virke besynderligt, at beløbet er afhængigt af, hvad en samlever tjener, men det er nu engang husstandens samlede indkomst, Skat tager udgangspunkt i.

I forbindelse med betalingsevnevurderingen vurderer Skat, hvad der er rimelige og nødvendige faste udgifter. Skat accepterer rimelige udgifter til husleje og el, vand og varme. Udgifter til bil accepteres hvis bilen er nødvendig for dit job eller til transport på grund af sygdom eller lignende.

Oven i dine faste udgifter lægger Skat et rådighedsbeløb, der for enlige i 2021 er fastsat til 6.720 kr. om måneden. Er du gift, har du en samlever eller har du børn ændres rådighedsbeløbet.

Dine faste udgifter og rådighedsbeløbet sammenlægges og fratrækkes herefter i din nettoindkomst. Det beløb, der er i overskud, bruger Skat til at betale af på din gæld til det offentlige.

Som indkomst medregnes alle indtægter, dog er enkelte indtægter som f.eks. indtægter fra godtgørelser, nogle forsikringssummer mv., undtaget.

Klage

I denne artikel er reglerne naturligvis stærkt forenklede. I virkelighedens verden er det et kompliceret regnestykke, hvor der nemt kan ske fejl. Hos Ret&Råd Advokater har vi bistået mange kunder i sager, hvor Skat har foretaget urimelig lønindeholdelse. Hvis Skat har regnet forkert, bør der nemlig klages.

En klage indgives til inddrivelsesmyndigheden hos Skat. Hvis Skat ikke ændrer afgørelsen, videresendes klagen til Landsskatteretten.

Artiklen er oprindeligt bragt d. 10-09-2014

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.