Hvornår er en sælgeransvarsforsikring relevant?

Som sælger af en bolig kan det i visse tilfælde være en fordel at være forsikret mod skjulte fejl og mangler. En sælgeransvarsforsikring kan give ro i maven, men vær opmærksom på undtagelser.

Når du som sælger af en bolig har:

  • fået udarbejdet tilstandsrapport, el-installationsrapport
  • fået energimærke
  • har indhentet tilbud på en ejerskifteforsikring og tilbudt køber, at betale halvdelen af en ejerskifteforsikring

… så er du som udgangspunkt fritaget for ansvaret for eventuelle skjulte fejl og mangler ved boligen.

Viser det sig, at der er fejl og mangler, efter køber er flyttet ind i ejendommen, og disse fejl og mangler ikke var beskrevet i tilstandsrapporten, er det som udgangspunkt ejerskifteforsikringen, der skal dække de konstaterede skader.

Den sælgeransvarsforsikring mod eventuelle skader eller mangler du ikke kender

Men der er alligevel skader og mangler som ejerskifteforsikringen ikke dækker, og du kan derfor som sælger risikere at blive stillet til ansvar for disse skader eller mangler. Hvis du som sælger har tegnet en sælgeransvarsforsikring, er du dækket imod sådanne skader og mangler, der ellers kan have store økonomiske konsekvenser for dig.

Hvis du som sælger har tegnet en sælgeransvarsforsikring, er du dækket imod skader og mangler, der ellers kan have store økonomiske konsekvenser for dig.

Som sælger kan der være ting ved det hus og den grund, du sælger videre, som du ikke ved. Der kan gemme sig skader og mangler både over og under jorden, som ikke har været beskrevet tilstandsrapporten. Selvom du ikke kendte til de skjulte skader, kan du altså pludselig blive stillet til ansvar for skader eller mangler, der dukker op. Det kan være ulovlige forhold i forbindelse med et hussalg, der ligger op til ti år tilbage i tiden fra overdragelsen.

Det er dog ”kun” skader og mangler, der ikke dækkes af en ejerskifteforsikring, du som sælger kan risikere at blive stillet til ansvar for.

Hvilket skader drejer det sig om?

De typiske forhold du som sælger kan blive mødt med, er følgende:

  • Ulovlige kloak- og stikledninger, som ligger udenfor bygningen
  • Ulovlige bygningsindretninger
  • Forurenet grund

Ved købers udvidet ejerskifteforskifteforsikring dækkes mere

De ovennævnte punkter er alle forhold, som ikke er en del af tilstandsrapportens undersøgelse og som derfor ikke dækkes af den almindelige ejerskifteforsikring. Forholdene kan være dækket af en udvidet ejerskifteforsikring, hvis køber har tegnet en sådan. Men, hvis køber kun har tegnet en almindelig ejerskifteforsikring, vil køberen af ejendommen få mulighed for at få dækket udgifterne til sådanne forhold ved at rette et krav mod dig som sælger.  

Undtagelser i sælgerejerskifteforsikring

Hvis du som sælger vil minimere risikoen for at blive mødt med sådanne krav, kan du som sælger typisk tegne en sælgeransvarsforsikring. Men det er vigtigt, at du ved, at en sælgeransvarsforsikring ikke dækker alle forhold, du kan blive mødt med.

Det er også vigtigt at pointere, at en sælgeransvarsforsikring kun dækker udgifter, som du er blevet dømt til betale efter en køber har lagt sag an mod dig. Det gælder også en udgift til oprensning af forurenet jord, som en ejer af ejendommen er pålagt at oprense.

Sælgeransvarsforsikring gælder, når du har været i retten

Altså, en sælgeransvarsforsikring dækker først, når en sag har været en tur i retten, eller kommunen eller miljømyndighederne har pålagt en ejer at oprense en forurenet grund.

  • Sælgeransvarsforsikringen dækker ikke, hvis blot køber har rettet et krav mod dig.
  • Sælgeransvarsforsikringen dækker heller ikke dine udgifter til at forsvare dig i en retssag mod køberen.
  • Den dækker ej heller de udgifter, der vil være forbundet med en sag om mulig forurenet grund.

Hvis du har en retshjælpsforsikring, vil den forsikring dog som udgangspunkt, dække udgiften til at forsvare dig i en retssag anlagt mod dig af en køber af ejendommen.

Hvilket beløb dækker den op til?

En sælgeransvarsforsikring dækker typisk også ”kun” op til kr. 500.000,-. Beløb, du bliver pålagt at betale en køber, der ligger ud over de kr. 500.000,- vil du selv skulle betale. En typisk sælgeransvarsforsikring har også en selvrisiko på kr. 10.000,-.

Hvornår kunne en sælgeransvarsforsikring være relevant?

Du kan typisk tegne en sælgeransvarsforsikring, hvis du har solgt en villa eller et sommerhus, men der er også forsikringsselskaber, der tilbyder sælgeransvarsforsikringer på ejerlejligheder. Her vil dækningen dog typisk kun være for ulovlige vvs- eller elinstallationer.

Det vil typisk være din ejendomsmægler, der tilbyder dig som sælger, at du kan tegne en sælgeransvarsforsikring. Her skal du være opmærksom på, at din ejendomsmægler typisk får kommission for at få dig til at tegne en sælgeransvarsforsikring, og selvom din ejendomsmægler er rigtig god til at sælge din ejendom, er det ikke sikkert, at vedkommende helt forstår eller præcist ved, hvad og hvordan en sælgeransvarsforsikring egentlig dækker.

Er du i tvivl om du har behov for en sælgeransvarsforsikring, eller er du havnet i en situation, hvor du potentielt kan få behov for dækning på din sælgeransvarsforsikring, vil det altid være en god idé at kontakte din lokale Ret&Råd advokat, der vil være klar til at hjælpe dig som sælger med den situation, du nu står i.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.