Hvordan stiftes et anparts- eller aktieselskab?

Hos Ret&Råd København rådgiver vi mindre og mellemstore virksomheder omkring selskabsstiftelser og virksomhedsomdannelse.

Uanset størrelsen på din virksomhed, anbefaler vi altid, at du får en advokat til at bistå dig i forbindelse med en selskabsstiftelse, idet reglerne, og kravene er mange.

Stiftelsesdokument og vedtægter 

Inden selskabet stiftes, skal du udarbejde et sæt vedtægter og et stiftelsesdokument, der blandt andet bestemmer selskabets formål, og om der skal være en bestyrelse. Det er en god ide at gøre sig grundige tanker om vedtægternes udformning i god tid inden selskabets stiftelse. 

I stiftelsesdokumentet, eller på en efterfølgende generalforsamling, vælges bestyrelsen, direktionen og revisoren.

Bestyrelsesmedlemmerne skal angive både bopælsadresse og cpr-nummer, ligesom der skal udarbejdes en forretningsorden for bestyrelsen. 

Husk, at det ved mindre selskaber er muligt at fravælge revisionspligten og valgfrit, om der skal være en bestyrelse.

Ejerbog

Der skal udarbejdes en ejerbog over selskabets ejere. Det vil sige navne og adresser på dem, der ejer aktier i selskabet. Fortegnelsen skal revideres, når der sker ændringer. Ejerbogen skal opbevares på selskabets kontor, og SKAT skal have adgang til den på opfordring. 

Bemærk, at selskabet er forpligtet til at oplyse ejerandele, der er større end fem procent og i øvrigt sørge for at det offentlige ejerregister altid er ajourført. 

Indskudskapital

For anpartsselskaber er indskudskapitalen DKK 40.000, mens den for aktieselskaber er DKK 400.000. 

Indskuddet kan ske i form af en kontantindbetaling, men det er også muligt at indskyde aktiver, for eksempel en bil eller et varelager. Indskyder man andet end penge, kaldes det apportindskud. En forudsætning for, at der kan indskydes andet end penge, er at en revisor vurderer aktivet til en bestemt værdi og dokumenterer det i form af en revisorerklæring. 

Stiftergældsbreve

Husk at registrere, hvis du indskyder flere penge i et selskab, end du får aktier for. Det kan du eksempelvis gøre i form af et gældsbrev. 

Holdingsselskaber

Det er en god ide at overveje, om du i forbindelse med stiftelsen af driftsselskabet skal stifte et holdingselskab. 
Et holdingselskab fungerer som en slags pengetank for driftsselskabet og gør det for eksempel lettere at gennemføre et generationsskifte. 

Advokat Jacob Outzen tilbyder iværksættere et gratis rådgivningsmøde, hvis du overvejer at stifte et selskab. Send en mail til jao@ret-raad.dk eller ring direkte på telefon 23 23 03 96. 

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.