Hvordan defineres egne rimelige pensionsordninger ved skilsmisse?

Ved skilsmisse skal ægtefællernes formue deles. Ved opgørelse af den fælles formue, som skal indgå i denne deling, har ægtefællerne dog ret til at udtage egne rimelige pensionsordninger.

Når man skilles og har delingsformue, skal formuen deles mellem parterne. Det gælder dog ikke pensioner. Der må man selv udtage egen ”rimelige ordninger” – uden at dele med den anden. Det springende bliver derfor, hvornår en pension er rimelig.

Alle sædvanlige arbejdsmarkedspensioner er rimelige, altså ordninger, der følger af overenskomst mellem arbejdsmarkedets parter eller som følger af en firmaaftale. Sådanne ordninger ses passende inden for det pågældende arbejdsområde, og dermed rimelige i lovens forstand, og indgår derfor ikke i delingen. 

Hvis en ægtefælle ikke har en pensionsaftale, kan vedkommende indbetale et tilsvarende beløb på en privattegnet ordning. Det betragtes også som en rimelig ordning. Så en privat ansat læge, der selv indbetaler samme procentandel af sin løn, som den, der svarer til den procent en overenskomstansat læge indbetaler, har også en ”rimelig pensionsordning”.

Derudover kan den ægtefælle, der har den mindste pensionsopsparing altid indsætte ekstra beløb, for at komme på højde med den pensionsmæssigt ”rigeste”, uden at skulle dele sin ordning.

Hvornår foretages rimelighedsvurderingen?

Højesteret har fastslået, at rimelighedsvurderingen skal foretages på det tidspunkt, hvor pensionsindbetalingen sker.

En ægtefælle var i en periode omfattet af en overenskomst for offentligt ansatte, hvorefter der blev indbetalt 18% af lønnen til pension, hvilket dermed var et rimeligt niveau. Senere blev han selvstændig og betalte i nogle år intet til pension og i andre år meget, svarende til i gennemsnit 8,5% over en 9-årig periode og i to af årene hhv. ca. 32% og 24%.

Selvom gennemsnittet altså var langt under de 18% bestemte Højesteret, at de beløb, som oversteg 18% af indtægten i de to år med store indbetalinger skulle indgå i delingsformuen.

Regulering af pension til fordel for ægtefællen med mindre opsparing

Der er visse muligheder for regulering til fordel for den ægtefælle, der har opsparet mindre, end hvad der svarer til en rimelig ordning for vedkommende, og hvis den manglende indbetaling skyldes fravær fra arbejdsmarkedet af hensyn til familien. Regulering kan ligeledes komme på tale, hvis ægteskabet har været langvarigt, og der er stor forskel på værdien af ægtefællernes pensionsforhold.

Hvis ægtefællerne ønsker at dele sine pensionsordninger, skal der tinglyses en ægtepagt herom.

Læs mere

Læs mere om Skilsmisse, Pensioner eller Ægteskab på Ret&Råds hjemmeside. Læs også brochurerne Separation & skilsmisse og Papirløst samliv skrevet af vores advokater.

Henvendelser i øvrigt kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.