Hjælp til sag om socialret?

Socialret er et kompliceret område, og der er mange regler at forholde sig til.

Ankestyrelsens praksisundersøgelse viser, at kommunerne begår rekordmange fejl i sagsbehandlingen i sager om socialret og beskæftigelsesret.

Derfor kan det være en god idé at få din sag vurderet af en advokat.

Forældre til handicappet barn

Hvis du er forælder til et barn med særlige behov, kan I for eksempel være berettiget til dækning af merudgifter, have ret til aflastning, ret til boligskifte eller –ombygning, ret til hjælpemidler, samt til at få dækket tabt arbejdsfortjeneste.

På området for tabt arbejdsfortjeneste viser undersøgelse fra Ankestyrelsen, at der ofte fra kommunernes side bliver lavet fejl. Læs mere herom her.

Voksne handicappede

Også voksne handicappede har ret til støtteforanstaltninger fra kommunens side i medfør af serviceloven. Udgangspunktet er, at støtteforanstaltninger skal iværksættes uanset ens indkomst eller formue ud fra det såkaldte kompensationsprincip.

Der kan eventuelt være ret til dækning af merudgifter som voksen, man kan få tilkendt såkaldt § 83 støtte, hvis man har brug for hjælp til fx nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, § 85 støtte, hvis man har behov for hjælp mv til udvikling af færdigheder. I visse tilfælde kan man være berettiget til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96, ligesom der også for voksne handicappede kan blive tale om boligindretning eller i særlige tilfælde boligskifte efter servicelovens § 116, støtte til bil efter lovens § 114 og støtte til hjælpemidler efter lovens § 112.

I nogle tilfælde har man ret til at få ophold på et bosted. Det kan enten være et midlertidige bosted efter servicelovens § 107 eller et længerevarende botilbud efter § 108.

Forældre til voksne handicappede børn

Når man er forældre til et voksent handicappet barn, er der fortsat mange spørgsmål at forholde sig til. Man har ret til at lade barnet bo hjemme og modtage hjælp i hjemmet. I de tilfælde kan der også være mulighed for støtte efter serviceloven som fx § 83 støtte og/eller § 85 støtte, også selv om kommunen vurderer, at det er bedst, lettest eller billigst, at barnet tager ophold i et botilbud. Læs mere herom her.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.