Gældssanering – Kan udgifter til kørsel medtages i budgettet?

Hvis du har en stor og uoverskuelig gæld, kan du overveje at søge gældssanering hos skifteretten. En gældssaneringskendelse kan ende med, at din gæld nedskrives eller helt bortfalder efter en periode, hvor du afdrager på din gæld. For at få en gældssanering skal du opfylde en række betingelser.

Der vil blive lavet et budget, som viser, hvor meget du kan afse til betaling til dine kreditorer. Budgettet vil indeholde ganske få faste udgifter (f.eks. boligudgifter) og et fastsat rådighedsbeløb, til at dække øvrige leveomkostninger. I dette budget kan der undtagelsesvist medtages en post til kørsel, såfremt det er nødvendigt at afholde denne udgift for at erhverve en indkomst. Spørgsmålet om hvornår en udgift er nødvendig, har Østre Landsret taget stilling til i en dom fra februar 2015.

Transportomkostninger

I den konkrete sag var det et spørgsmål om hvorvidt ansøgeren i budgettet kunne medtage biludgifter. Ansøgerens arbejdsplads lå 5,7 km fra hjemmet. Hans gennemsnitlige udgifter til kørsel til og fra arbejdet var kr. 753 pr. måned. En af kreditorerne havde gjort gældende, at denne afstand var i cykelafstand, hvorfor bil ikke var nødvendig.

Der bør dog kunne medtages yderligere udgifter til transport som en særskilt post i budgettet, hvis ansøgeren kan dokumentere et konkret og særligt behov for at benytte motorkøretøj til erhvervelse af sin indkomst.

Østre Landsret kom frem til, at da der kun var 5,7 km mellem ansøgerens bopæl og arbejdsplads, var det ikke dokumenteret, at det var nødvendigt for ansøgeren at have bil. Der fandtes derfor ikke grundlag for at medtage udgifterne til bil i budgettet.

Dommen må betegnes som værende helt i overensstemmelse med forarbejderne til gældssaneringsreglerne. Baggrunden for reglerne er, at transportudgifter som udgangspunkt skal dækkes af rådighedsbeløbet, inden for hvilket der er afsat et beløb svarende til et normalt månedskort til den offentlige transport.

Der bør dog kunne medtages yderligere udgifter til transport som en særskilt post i budgettet, hvis ansøgeren kan dokumentere et konkret og særligt behov for at benytte motorkøretøj til erhvervelse af sin indkomst. Det er herved forudsat, at transporten ikke (uden meget væsentlig ulempe) kan foretages i offentlige transportmidler.

Det samme antages at gælde, hvis ansøgerens udgifter til offentlig transport i forbindelse med erhvervelse af indkomst overstiger prisen på et månedskort til den regionale offentlige transport.

Dommen er udtryk for, at der i en ansøgning om gældssanering anlægges en helt konkret vurdering af ansøgerens økonomi og forhold. Dommen er tryk i Ugeskrift for Retsvæsen 2015.1855 Ø.

Har du spørgsmål til reglerne om gældssanering kan du kontakte vores advokater, der har erfaring med rådgivning om gældsforhold.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.