Gældssanering for erhvervsmæssig gæld efter konkurs eller rekonstruktionsbehandling

Det er normalt en betingelse for at kunne opnå gældssanering, at skyldnerens økonomiske forhold er afklarede. Det betyder at skyldneren normalt skal udnytte sin erhvervsevne fuldt ud. Det er som udgangspunkt ikke muligt at opnå gældssanering, hvis skyldneren er arbejdsløs eller ikke fuldtidsansat.

Indgiv begæring om gældssanering i god tid

I forbindelse med en virksomheds konkurs er ejerens/skyldnerens økonomiske forhold ofte uafklarede. Men i dette tilfælde giver konkurslovens kapitel 29 mulighed for at få gældssanering, hvis der indgives begæring om gældssanering inden skifte-retten indkalder til afsluttende skiftesamling i et konkursbo.

Ved behandlingen af ansøgning om gældssanering, vil der ofte blive lagt vægt på, at skyldneren i ikke uvæsentligt omfang har tilsidesat pligter med hensyn til bogføring, momsafregning og indsendelse af oplysninger til offentlige myndigheder, og at skyldneren i øvrigt i ikke uvæsentligt omfang har undladt at lede den virksomhed, der er eller har været under konkursbehandling, forsvarligt.

Undladt at afdrage på gæld

Det kan også have betydning, om gælden er opstået som følge af en finansiel risiko, der stod i misforhold med skyldnerens eller selskabets økonomiske situation, eller om skyldneren har undladt at afdrage på gæld, selvom skyldneren har haft mulighed for det.

I sager efter konkurslovens kapitel 29 vil der normalt blive fastsat en tre års afdragsperiode, hvor der til sammenligning normalt i kendelse om gældssanering fastsættes en fem års afdragsperiode.

Hvis du vil vide mere om gældsanering efter konkurs eller rekonstruktion kan du kontakte advokat Jacob Outzen jao@ret-raad.dk

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.