Er en ulykke under julefrokosten en arbejdsskade?

December var højtid for festivitas og hertil kommer de mange julefrokoster, gerne med generøse mængder af alkoholfyldte drikke som gløgg, juleøl og julesnaps. For ikke at nævne velkomstchampagnen og vinmenuen.

Mange virksomheder arrangerer en årlig firmajulefrokost for medarbejderne. Men hvad er dine rettigheder som ansat, hvis du under julefrokosten pådrager dig en skade, og har din eventuelle alkoholpåvirkede tilstand nogen betydning?

Tilknytning til arbejdet har betydning

Der er tale om en konkret vurdering. Desto mere tilknytning julefrokosten har til arbejdet, desto større er sandsynligheden for, at skader der indtræder under festlighederne er dækket som arbejdsskader.

Når julefrokosten bliver arrangeret af arbejdsgiveren og i dennes interesse, og hvis det forhold at arbejdsgiveren selv deltager i festen og desuden har tilskyndet de ansatte til at møde op, er man højst sandsynlig dækket af Arbejdsskadesikringsloven, hvis uheldet er ude under den arrangerede del af julefrokosten, hvad enten der er tale om person- og/eller tingskade! Er chefen med, men går tidligere hjem, er medarbejderne stadig dækket. Der skal altså være tale om en officiel julefrokost, og skaden vil derfor ikke være omfattet, hvis der blot er tale om en gruppe kollegaer, der selv har valgt at holde julefrokost.

Efter Arbejdsskadesikringsloven har man mulighed for at få erstatning for helbredsmæssige gener (varigt mén) og tab af erhvervsevne, hvis ens arbejdsevne bliver påvirket. Det er vigtigt, at skaden anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring hurtigst muligt efter ulykken og senest 1 år efter skadestidspunktet.

Som skadelidte er det også vigtigt, at anmelde skaden til ens egen ulykkesforsikring, hvis man har en sådan.

Uden betydning om julefrokosten er i eller uden for arbejdstid

Alt i alt betyder dette, at hvis arrangementet er omfattet af loven, er der vide rammer for dækning af eventuelle skader. Det er uden betydning om julefrokosten afholdes på arbejdspladsen eller et andet sted, og om det foregår i normal arbejdstid eller ej. Afholdes arrangementet f.eks. i en bowling hal eller på en restaurant, er der stadig tale om en arbejdsskade. Man er omfattet af Arbejdsskadesikringsloven fra julefrokostens start og frem til den officielle afslutning. Vælger man at fortsætte i byen er det derimod på egen risiko – og for egen regning!

Det har derudover ikke nogen betydning, om man er beruset til festen. Man kan få anerkendt en skade, selvom man har indtaget alkohol under julefrokosten. Der er dog visse grænser i form af, at tilskadekomsten skal have en vis naturlig tilknytning til julefrokosten – et styrt på dansegulvet i ølsjatterne vil blive anerkendt, mens mere opfindsomme tiltag risikerer at falde uden for dækningsområdet. Der er i praksis endnu ikke set eksempler på, at der er givet afslag på en skadesanmeldelse med begrundelse i alkohol.

En ulykke på arbejdspladsen er en arbejdsulykke og hvad enten der er tale om knækkede tænder, brækket haleben, hjernerystelse eller ituslåede briller, ja så dækker arbejdspladsens forsikring. En firmajulefrokost er det samme som at være på arbejde, blot en mere festlig form for arbejde!

Artiklen er oprindeligt bragt d. 15-01-2015

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.