Ejerskifteforsikring – hvem har bevisbyrden?

Som køber af en ejendom er det nærliggende at tro, at du med en ejerskifteforsikring i hånden har sikret dig mod alle typer af ubehagelige overraskelser i form af store skader eller mangler, der måtte dukke op, efter du har overtaget ejendommen. Helt så enkelt er det dog ikke.

Har du som køber tegnet en ejerskifteforsikring, er du som udgangspunkt dækket skader, som var tilstede ved tilstandsrapporten udarbejdelse, eller som er opstået efter rapportens udarbejdelse, men inden du overtog ejendommen.

Hvad er dækket af ejerskifteforsikringen?

Men du skal alligevel være særligt opmærksom på ejerskifteforsikringens dækningsomfang. Erhverver du dig eksempelvis et ældre hus, hvor du senere opdager, at der er opstigende grundfugt, som kan medføre skimmelsvamp, behøver det nemlig ikke i sig selv være en skade/mangel og er derfor ikke nødvendigvis dækket af din ejerskifteforsikring.

Du har bevisbyrden

Ydermere stiller forsikringsselskaberne ofte store krav til, hvordan du som forsikringstager skal bevise, at de påståede skader eller mangler i ejendommen bør dækkes af din ejerskifteforsikring.

I en afgørelse fra 2019 fra Ankenævnet for Forsikring blev en forsikringstagers anmodning om dækning i henhold til forsikringen afvist – dels fordi opstigning af grundfugt var sædvanlig i den pågældende ejendom, som var opført i 1877 – men også fordi forsikringstageren ikke havde løftet sin bevisbyrde om påstået skimmelsvamp under et linoleumsgulv i bryggerset.

Vær opmærksom på ældre ejendomme

Særligt i forbindelse med køb af ældre ejendomme er det ganske centralt, at ejerskifteforsikringen ikke dækker forhold, der ikke adskiller sig nævneværdigt, fra hvad der kan forventes i tilsvarende ejendomme af samme alder i almindelige god vedligeholdelsesmæssig stand.

Er du i tvivl om, hvad netop din ejerskifteforsikring dækker, og hvordan du skal løfte bevisbyrden, er det en god idé at spørge din advokat til råds, inden du kontakter forsikringsselskabet.

I de større og mere komplicerede ejerskiftesager kan forsikringstageren få dækket alle eller en del af advokatomkostningerne.  

Er du i tvivl – så skriv til advokat Jacob Outzen på jao@ret-raad.dk eller ring direkte på telefon 23 23 03 96.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.