Arver jeg, hvis min samlever dør?

Mange tror fejlagtigt, at hvis man er samlevende og har været det i 2 år, eller har børn sammen, så har man også arveret efter hinanden. Det er ikke rigtigt. Samlevende har ingen legal arveret – dette uanset hvor mange år I har levet sammen, hvordan I har indrettet jeres økonomi og om I har fælles børn.

Ønsker du, at din samlever skal arve dig, skal I oprette et testamente.

Arvereglerne for ugifte samlevende

Har I ikke oprettet testamente og dør din samlever, vil arven efter din samlever følge de sædvanlige legale arveklasser, således at beløbet vil tilfalde din samlevers børn subsidiært dennes børn (1. arveklasse).

Hvis din samlever ikke efterlader sig børn, vil beløbet tilfalde din samlevers forældre (hvis disse/en af disse er døde deres børn, altså din samlevers søskende- 2. klasse).

Din samlevers børn eller forældre kan ikke give afkald på arven til fordel for dig, uanset om de måtte ønske dette.

Tilbyder din samlevers børn at modtage arven for derefter at forære arven til dig, vil det være særdeles afgiftstungt, idet din samlevers børn i så fald først skal betale boafgift (15%), og derefter vil det forhold, at de giver dig en gave betyde, at du vil blive personligt indkomstbeskattet af gavebeløbet.

Det er derfor vigtigt, at I får sikret hinanden i tide ved oprettelse af et testamente.

Forsikringer og pensioner

Testamente sikrer imidlertid kun fordeling af jeres kontante formue og fysiske aktiver, ikke fordeling af jeres pensioner og forsikringer.

Man kan ikke ved testamente indsætte en begunstiget i en forsikrings eller pensionsordning. Indsættelse skal ske ved henvendelse til pensions/forsikringsselskabet for at være gyldig.

Som samlevende er det i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at I ikke altid vil være omfattet af standardklausulen ”nærmeste pårørende”. Dels kræver det, at man opfylder nogle bestemte betingelser (fælles bopæl og har boet sammen 2 år eller har fællesbarn), og dels gælder de nye regler, hvorefter samlever indfortolkes i begrebet ”nærmeste pårørende” kun ordninger oprettet efter/ændret væsentligt efter 1.1.2008. For at undgå tvivl kan det således være en god idé at indsætte din samlever som navngiven begunstiget i policen.

Artiklen er revideret 19. november 2021.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.