Kan jeg få gældssanering?

Kreditkort

Hvis man har oparbejdet en stor og uoverskuelig gæld, er det værd at undersøge muligheden for at søge gældssanering. Gældssanering er en ordning, hvor skifteretten kan nedsætte din gæld til en procentdel af den oprindelige gæld.

Hvornår kan jeg få gældssanering?

Der er to hovedbetingelser for gældssanering, nemlig

  • at du ikke kan betale din gæld – hverken nu eller indenfor de nærmeste år og
  • at en gældssanering vil medføre en varig forbedring af dine økonomiske forhold.

Det er skifteretten, der vurderer om betingelserne for gældssanering er opfyldt.

Et eksempel på en situation, hvor du muligvis vil kunne få gældssanering er, at gælden er stiftet på et tidspunkt, hvor det var økonomisk forsvarligt, og din indtægt efterfølgende er blevet ufrivilligt ringere, f.eks. fordi du har mistet dit job.

Det er skifteretten, der vurderer om betingelserne for gældssanering er opfyldt.

Du kan som hovedregel ikke få gældssanering, hvis

  • du har uafklarede økonomiske forhold, dvs. hvis du f.eks. er arbejdsløs eller uden fast bopæl
  • du har handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender, f.eks. ved at stifte mere gæld på et tidspunkt hvor du ikke kunne betale den gæld, du allerede havde, eller hvis gælden er stiftet til forbrug
  • din gæld er stiftet ved strafbare eller erstatningspådragende forhold, f.eks. skattesnyd eller bøder
  • du har undladt at afdrage på din gæld, selvom du havde økonomisk mulighed for det
  • der er tale om gæld til det offentlige, som du har oparbejdet systematisk
  • du har indrettet dig med henblik på gældssanering
  • din gæld er stiftet, mens du var under gældssanering, eller lige op til

Der er undtagelser til ovenstående udelukkelsesgrunde. Din advokat kan hjælpe dig med at vurdere dine muligheder. Det er derfor en god idé at få en advokat til at hjælpe dig, når du søger gældssanering, så du griber sagen an på bedst mulig vis.

Hvilke kreditorer er omfattet af ordningen?

Som udgangspunkt omfatter gældssaneringen alle dine kreditorer. Gæld, der er sikret ved pant, f.eks. i fast ejendom, kan dog ikke omfattes af gældssaneringen.

Hvordan fungerer det, hvis jeg får gældssanering?

Den gæld, der er tilbage, når skifteretten har nedsat gælden, afdrages månedsvis med et fast beløb, normalt over en periode på 5 år. Det månedlige beløb fastsættes ved, at der fra din indtægt fratrækkes et rådighedsbeløb samt et beløb til at betale dine løbende udgifter med (husleje, mad, børnepenge mv.).

Du skal være forberedt på, at du ikke har ret mange penge til rådighed i den periode, hvor du afdrager til kreditorerne.

Det resterende beløb skal du afdrage forholdsmæssigt til dine kreditorer. Hvis dit rådighedsbeløb og dine løbende udgifter svarer til dine indtægter, kan skifteretten træffe afgørelse om at gælden helt bortfalder. Som hovedregel indgår både din og din øvrige husstands indkomst i budgettet.

Du skal være forberedt på, at du ikke har ret mange penge til rådighed i den periode, hvor du afdrager til kreditorerne.

Hvordan søger jeg?

Du skal sende en ansøgning til skifteretten med diverse bilag vedrørende dine økonomiske oplysninger, herunder din årsopgørelse, lønsedler med videre. Det er gratis at ansøge. Du kan hente ansøgningsblanketten på www.domstol.dk.

Skifteretten foretager ved modtagelsen af en ansøgning om gældssanering, en indledende gennemgang/prøvelse af sagen, og kan i den forbindelse forhåndsafvise din anmodning, hvis det vurderes at der slet ikke er udsigt til at du kan få gældssanering.

Det er derfor vigtigt at udforme ansøgningen korrekt, med de relevante bilag, samt at præsentere sagen så godt som muligt.

Få hjælp til din gæld hos Ret&Råd

Er din gældssituation håbløs, kan vi hjælpe dig videre. Du kan finde en af Ret&Råds advokater med speciale indenfor gæld her.

Gratis sagsvurdering

Artiklens forfatter tilbyder en uforpligtende og gratis sagsvurdering for en drøftelse af dine økonomiske forhold og muligheder for at blive gældfri.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.