Gældssanering

Penge danske kroner

Hvis du er havnet i en håbløs økonomisk situation, har du mulighed for at søge gældssanering. Gældssanering er tænkt som en hjælp i helt specielle situationer. Det er derfor ikke alle, som kan få en gældssanering. Få ind-blik i, hvad der skal til for, at du kan få gældssanering.

Gældssanering

Hvis du er havnet i en håbløs økonomisk situation, har du mulighed for at søge gældssanering. Gældssanering er tænkt som en hjælp i helt specielle situationer. Det er derfor ikke alle, som kan få en gældssanering.

Hvem kan få gældssanering?

Det er som udgangspunkt et krav, at du udnytter din erhvervsevne fuldt ud. Medmindre du er tilkendt flexjob, førtidspension eller folkepension, kan du kun få gældssanering, hvis du har fuldtidsbeskæftigelse og får en løn, som svarer til dine kvalifikationer.

Som udgangspunkt vil du ikke kunne få gældssanering, hvis du modtager kontanthjælp, dagpenge, er uden indtægt eller studerende. Hører du til denne gruppe, kan du søge råd og vejleding hos Forbrugerrådets gældsrådgivning.

Som udgangspunkt vil du ikke kunne få gældssanering, hvis du modtager kontanthjælp, dagpenge, er uden indtægt eller studerende.

Hvor stor skal gælden være?

Der er ikke faste grænser for, hvor stor gælden skal være. Du har mulighed for at få gældssanering, hvis du har så stor en gæld, at du ikke kan afdrage den over 5-10 år. Som udgangspunkt skal gælden være usikret. Du kan derfor ikke få gældssanering, selvom du skylder 1.000.000 til kreditforeningen, hvis kreditforeningen har sikkerhed (pant) i dit hus.

Er der andre betingelser?

Efter betaling af dine faste udgifter skal du have et rådighedsbeløb, som er af en sådan størrelse, at du ikke må forventes at få behov for at stifte ny gæld. Derudover skal dine udgifter til f.eks. husleje stå i forhold til hustandens størrelse og indtægter. Bor du alene, kan du f.eks. ikke forvente, at skifteretten vil acceptere, at du bor i et 200 m2 stort parcelhus til en høj husleje.

Skal min ægtefælle/samlever betale mine kreditorer?

Din mulighed for at betale dine kreditorer vurderes som udgangspunkt ud fra jeres husstandsbudget. Dette betyder, at en del af din ægtefælles/samlevers indtægt vil indgå i det beløb, du evt. skal betale dine kreditorer.

Hvis du har stiftet gælden, før I indledte jeres samliv, kan skifteretten bestemme, at din ægtefælle/samlevers økonomi ikke skal indgå i budgettet. Hvis I bor til leje, betyder dette, at din ægtefælle/samlever skal betale halvdelen af jeres faste udgifter til husleje og forbrug af el, vand og varme.

Din mulighed for at tilbyde kreditorerne betaling vurderes ud fra dine økonomiske forhold på det tidspunkt, du søger gældssanering. Alle dine indtægter i form af løn, bonus, overarbejdsbetaling, boligsikring, børnebidrag, børnefamilieydelse osv. skal indgå  i budgettet.

Hvor meget skal kreditorerne tilbydes?

Din mulighed for at tilbyde kreditorerne betaling vurderes ud fra dine økonomiske forhold på det tidspunkt, du søger gældssanering. Alle dine indtægter i form af løn, bonus, overarbejdsbetaling, boligsikring, børnebidrag, børnefamilieydelse osv. skal indgå  i budgettet. Derimod er det kun de helt nødvendige udgifter som må fratrækkes i budgettet. F.eks. skal du normalt selv betale internet, telefon, licens, ferie, tandlæge, indboforsikring, fitness og andre fritidsinteresser. Udgifter til behandling eller medicin må kun fratrækkes, hvis din læge bekræfter, at du har behov for behandling/medicin. Du kan kun medtage udgifter til bil og transport, hvis du ikke kan benytte offentlige transportmidler til og fra din arbejdsplads. Uanset hvilke transport form du benytter, skal du selv betale kr. 720 (2014) af transportomkostningerne pr. måned.

Som gældssaneringssøgende har du krav på at have et såkaldt rådighedsbeløb. Dette beløb fastsættes hvert år. I 2014 udgør rådighedsbeløbet for enlige kr. 5.850 og for ægtefæller/samlevende kr. 9.920 pr. måned. Rådighedsbeløbet forhøjes, hvis der er hjemmeboende børn under 18 år i husstanden. For hvert barn under 2 år forhøjes rådighedsbeløbet med kr.1.600. For børn i alderen 2-6 år forhøjes rådighedsbeløbet med kr. 2.040 og med kr. 2.940 for børn i alderen 7-17 år.

Overstiger hustandens rådighedsbeløb ovennævnte beløb, skal differencen tilbydes kreditorerne i en 5-årig periode. Hvis du er folkepensionist, vil det beløb du skal tilbyde dine kreditorer, blive beregnet over en 3-årig periode.

Hvordan søger man gældssanering:

Du kan finde blanket til brug for ansøgning om gældssanering på www.domstol.dk, selvbetjening, blanketter. Du behøver ikke lade en advokat eller anden rådgiver udfylde ansøgningsskemaet for dig. Skifteretten vil bede dig fremkomme med yderligere oplysninger, hvis dette måtte være nødvendigt for vurdering af, om du opfylder betingelserne for at få indledt gældssanering.

Hvad sker der efter indledningen af gældssanering?

Hvis skifteretten mener du opfylder de økonomiske betingelser for at få gældssanering, vil skifteretten indlede gældssanering for dig. I den forbindelse vil skifteretten kontakte en advokat (medhjælper), som skal udarbejde et gældssaneringsforslag. Staten betaler medhjælpers salær. Når gældssaneringsforslaget er udarbejdet, sender medhjælper kopi til alle kreditorer. De indkaldes til et møde i skifteretten, hvor skifte-retten tager stilling til, om du skal have gældssanering iht. dit forslag. Skifteretten afsiger kendelse om gældssanering. Hvis ingen kærer denne kendelse til landsretten er kendelsen bindende. Hvis du skal betale dine kreditorer f.eks. 2% er du gældfri, når du har betalt dette beløb.

Kontakt

Spørgsmål eller henvendelser vedrørende Gæld herunder gældsrådgivning kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat.

Artiklen er oprindeligt bragt d. 27-03-2014

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.