Hvem modtager dine forsikringer og pensioner ved din død?

Hvordan foregår udbetaling af pension- og forsikringssummer til nærmeste pårørende, når der ikke er livsarvinger efter afdøde og ikke er indsat en begunstiget i pensionerne?

 

Når der tegnes en forsikring eller en pensionsordning, kan du enten ved tegning eller på en senere tidspunkt indsætte en begunstiget – altså træffe bestemmelse om, hvem der skal modtage evt. udbetaling ved din død. Er der ikke indsat en begunstiget, udbetales forsikringssummen til nærmeste pårørende.

Indsættelse sker ved henvendelse til selskabet forsikrings- eller pensionsselskabet. Det kan ikke ske i et testamente.

Har du brug for hjælp fra en arveretsadvokat? Udfyld vores kontaktformular.

Hvem er din nærmeste pårørende?

Nærmeste pårørende anses efter forsikringsaftaleloven hhv. pensionsopsparingsloven for at være din ægtefælle eller samlever. Hvis ikke du efterlader dig ægtefælle/samlever, er din nærmeste pårørende dine børn, alternativt dine arvinger i øvrigt. Dvs. hvis du ikke efterlader dig ægtefælle, samlever eller børn, er lovens udgangspunkt, at modtager er dine forældre, således at de modtager halvdelen hver. Dette udgangspunkt gælder, medmindre ”andet fremgår af omstændighederne”.

Er din samlever begunstiget? Du skal være særligt opmærksom på reglerne omkring begunstigelse. Læs artiklen Pas på – er din samlever begunstiget på din pension eller forsikring – og ønsker du dette?

Hvis pensionen skal tilfalde forældre

Om en ordning skal tilfalde forældrene til lige deling eller alene den ene forælder, som nærmeste pårørende var spørgsmålet i en sag, der i 2021 blev afgjort af Højesteret.

I sagen afgik en ung mand ved døden. Situationen var efter det oplyste, at moderen siden parternes skilsmisse, da barnet var et par år, havde haft eneforældremyndighed, og faderen kun i meget begrænset omfang havde haft kontakt til afdøde.

Retten lagde i dette tilfælde vægt på, at afdøde var født, mens forældrene stadig var gift, samt at afdøde i de første år af sit liv havde haft kontakt og samvær med den anden forældre, samt dennes familie. Retten lagde tillige vægt på, at afdøde ikke havde tilkendegivet, at faderen ikke skulle have halvdelen af pensionen. Afdøde havde altså ikke foretaget sig noget aktivt for at ændre klausulen om ”nærmeste pårørende”. Retten fandt på baggrund heraf at det ikke kunne lægges til grund, at sønnen ikke ønskede, at faderen ikke skulle have del i pensionen. På baggrund af dette ansås faderen derfor tillige at være nærmeste pårørende, sammen med afdødes mor, og pensionen kom derfor til udbetaling til begge forældre med halvdelen til hver.

Der skal således ifølge afgørelsen meget til for at kunne fravige udgangspunktet om hvem, der anses for nærmeste pårørende i henhold til lovens formodningsregel.

Vil du anfægte en pensionsudbetaling? Læs artiklen Hvordan anfægter jeg en pensionsudbetaling?

Husk at tage stilling

Det er altså vigtigt, at du klart får taget stilling til, hvem du ønsker, der skal modtage dine forsikringer og pensioner ved din død, således der så vidt muligt undgås konflikt herom.

Har du spørgsmål til indsættelse af begunstigelserpensions- og forsikringsordninger eller spørgsmål i forbindelse med dødsbobehandling, så kontakt din lokale Ret&Råd advokat. Skrevet af advokat Anne Kjærhus Mortensen ved Ret&Råd Advokater Århus C, der kan kontaktes på am@ret-raad.dk.

Læs mere på vores hjemmeside:

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.