Vedligeholdelse af lejemål – udlejer eller lejer?

Er det udlejer eller lejer, der skal vedligeholde lejemålet? Eller begge? Det er vigtigt at sætte sig ind i, hvem der skal vedligeholde hvad! Læs om det her, hvor du også kan læse, hvad du skal gøre, hvis udlejer ikke overholder sin vedligeholdelsespligt.

 

Vedligeholdelse – Hvem skal vedligeholde hvad? 

Det er udgangspunktet i lejeloven, at lejer alene har vedligeholdelsesforpligtelsen for låse og nøgler til lejemålet. Alt andet har udlejer vedligeholdelsesforpligtelsen for. Imidlertid aftales det meget ofte i lejekontrakten, at lejer har vedligeholdelsesforpligtelsen for lejemålet indvendigt. Kig derfor altid lige en ekstra gang i lejekontrakten inden, at du kontakter udlejer omkring vedligeholdelse.

Er det aftalt, at lejer har den indvendige vedligeholdelsespligt, så omfatter dette som udgangspunkt alene maling, hvidtning og tapetsering samt lakering af gulve. Dette vil samtidig sige, at lejer eksempelvis ikke har vedligeholdelsespligten af en eventuel opvaskemaskine i lejemålet med mindre, at dette står i lejekontrakten særskilt (ligesom øvrige hårde hvidevarer mm).

Har lejer selv installeret hårde hvidevarer eller andet i lejemålet, så har lejer naturligvis selv vedligeholdelsespligten overfor disse.

Indvendig og udvendig vedligeholdelse 

Vedligeholdelsen er opdelt i henholdsvis den indvendige vedligeholdelse og den udvendige vedligeholdelse. Dette vil fremgå af lejekontrakten, hvad der er aftalt om den indvendige og udvendige vedligeholdelse.

Bruges der en standard lejekontrakt (også kaldet en typeformular), fremgår det under § 8 i lejekontrakten, om det er udlejer eller lejer, der har den indvendige vedligeholdelse af lejemålet.

Er den indvendige vedligeholdelsespligt udvidet, så vil dette være anført i lejekontraktens § 11 om særlige vilkår.

Indvendig og udvendig vedligeholdelse – hvad dækker det over?

Indvendig vedligeholdelse

Som omtalt ovenfor, så omfatter den indvendige vedligeholdelse alene maling, hvidtning og tapetsering samt lakering af gulve. I praksis har lejer næsten altid den indvendige vedligeholdelseforpligtelse i private lejeforhold i Danmark.

Udvendig vedligeholdelse

Den udvendige vedligeholdelse omfatter alt andet end den indvendige, der som nævnt overfor er maling, hvidtning og tapetsering samt lakering af gulve (med undtagelse af nøgler og låse, der er omfattet af lejers vedligeholdelsespligt). Således omfatter den udvendige vedligeholdelsepligt dele af lejemålet, der fysisk er udvendigt, men også – hvad der nok overrasker en del – bygningsdele, der fysisk er indvendig i lejemålet.

Eksempler på udvendig vedligeholdelse er således tag, facader, have, garage, carport, døre, vinduer, køkkenelementer, badeværelseselementer, toiletter mm.

Det er således vigtig for lejer at være opmærksom på, hvad der er omfattet af den indvendige og udvendige vedligeholdelse, da dette – også økonomisk – har stor betydning for lejer.

Udlejer overholder ikke sin vedligeholdelsespligt – hvad gør lejer?

Opfylder udlejer ikke sin vedligeholdelsespligt, så skal lejer skriftligt kontakte udlejer og bede ham om, at udbedre manglen ved lejemålet indenfor en frist (man kalder manglende vedligeholdelse for en mangel ved lejemålet). Alt afhængig af, hvilken type af mangel, der er tale om, kan fristen være mellem 1 og 4 uger i de fleste tilfælde. Der kan dog være tilfælde, hvor udlejer har krav på yderligere frist for at udbedre manglen.

Hvis udlejer ikke reagerer på lejers henvendelse eller ikke vil rette sig efter denne, så kan lejer indbringe sagen for Huslejenævnet, som kan pålægge udlejer at udbedre manglen inden en given frist. Det er meget væsentligt at få juridisk bistand til sagen i Huslejenævnet, da der er mange forhold, man skal være opmærksom på i forbindelse med en sag i Huslejenævnet.

I meget grelle tilfælde vil lejer kunne ophæve lejekontrakten, hvis udlejer ikke udbedre manglen ved lejemålet.

Efterkommer udlejer ikke Huslejenævnets afgørelse, kan man kontakte Grundejernes Investeringsfond, der kan udbedre manglerne for udlejers regning. Man er altså som lejer ret sikker på, at manglerne i sidste ende vil blive udbedret uanset om udlejer medvirker eller ej.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.