Tænk dig om, før du kautionerer for en andens gæld

Det ses ofte i forbindelse med køb af en ejendom, at banken stiller betingelse om, at køberen skal finde en kautionist, for at få bevilliget lånet. Der er imidlertid en række risicis ved at stille kaution over for en andens gæld, som man er nødsaget til at være opmærksom på inden, man tilbyder at være kautionist.

Hvad er en kautionist?

En kautionist er en fysisk eller juridisk person, der over for en långiver (den der udlåner pengene) forpligter sig til helt eller delvist at betale låntagerens lån tilbage til långiveren, såfremt låntageren (den der låner pengene) ikke selv kan tilbagebetale lånet.

Med andre ord hæfter kautionisten over for långiveren for hel eller delvist tilbagebetaling af lånet.

I hovedtræk findes der 2 former for kaution; Simpel kaution og selvskyldnerkaution.

Simpel kaution eller selvskyldnerkaution

I hovedtræk findes der 2 former for kaution; Simpel kaution og selvskyldnerkaution.

Simpel Kaution

Ved simpel kaution kommer kautionisten kun til at indfri kautionen over for långiveren, hvis låntageren ikke er i stand til at betale lånet tilbage, dvs. at låntageren er insolvent. Långiveren skal således først have forsøgt at hente pengene hos låntageren (via fogedretten eller på anden vis) førend, at han kan kræve kautionen indfriet af kautionisten.

Selvskyldnerkaution

Derimod kan låntageren ved selvskyldnerkaution allerede afkræve kautionisten betaling, når låntageren misligholder låneaftalen, altså ikke betaler afdrag på lånet.

Selvskyldnerkautionisten skal tilsendes et påkrav og være anmodet om at betale i henhold til kautionen.

Det er altså ikke lige meget, om kautionen er en simpelkaution, eller om det er en selvskyldnerkaution. Har man eksempelvis stillet selvskyldnerkaution på KR. 100.000 over for en långiver, der har lånt penge ud til en ven, som imidlertid ikke betaler afdrag på lånet, kan långiveren kræve kautionen indfriet uanset om denne har penge på kontoen eller andre værdier.  Ved simpel kaution skal långiveren først udtømme mulighederne for at hente penge hos låntageren inden, han kan kræve betaling af kautionisten.

En kautionist (såvel ved simpel kaution som ved selvskyldnerkaution), der har betalt en långiver i henhold til en kaution, kan efterfølgende kræve pengene tilbagebetalt af låntageren, der i sidste ende altid skal betale pengene. Det er imidlertid ikke sikkert, at låntageren kan tilbagebetale pengene, hvilket altid er kautionistens risiko.

Kautionens størrelse

Som kautionist er det vigtigt at sikre sig, at det er muligt at betale det beløb, som der stilles kaution for. Kautionisten skal derfor nøje overveje, om denne rent faktisk har ”råd” til at indfri kautionen. Det er også vigtig at det beløb, der kautioneres for, ligger fast. Dette sker bedst ved, at der sættes et loft over hvor stort et beløb, som der kautioneres for således, at kautionisten ikke risikerer at ende med at skulle betale et uoverkommeligt stort beløb til låntageren.

Eksempelvis kan kautionen stilles for 200.000 kr. ud af et lån på 400.000 eller ved, at der kautioneres for at fast maksimum på 200.000 på et lån.

Sådan sikrer du dig, at du får dine penge hjem igen

Ligesom långiveren ved kaution ønsker at sikre sig mod at tabe penge på lånet til låntageren ved at kræve kaution, bør kautionisten overveje om denne kan sikre sig over for låntageren. Dette kan eksempelvis ske ved, at låntageren selv stiller sikkerhed over for kautionisten ved et ejerpantebrev i låntagerens ejendom eller bil.

Der er med andre ord flere ting, som man skal overveje inden, at man bliver kautionist på et lån, og det er en god ide at drøfte dette med en rådgiver inden, at man stiller kautionen. Det kan i sidste ende ende med at kautionen skal indfries.

Har du spørgsmål til ovenstående eller i øvrigt, er du velkommen til at kontakte advokat Niels Bjerre på tlf. 97 95 18 33 eller nib@ret-raad.dk.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.