Har I styr på samværet med børnene i julen og nytåret?

Har I styr på samværet med børnene i julen og nytåret?

For nogle skilsmissefamilier er det nødvendigt med hjælp til at fastlægge samvær med børnene i juletiden. Vær ude i god tid, hvis Familieretshuset skal hjælpe.

Lige om lidt er det jul igen. Jul og nytår er for de fleste familier et af årets højdepunkter. En tid, hvor man kan holde en pause fra hverdagen med plads til fest, hygge og god tid. For børn, der ikke bor sammen med begge sine forældre, er det vigtigt i god tid at vide, hvornår man skal være hos mor, og hvornår man skal være hos far. Det er en god idé at få styr på samværet i julen og nytåret i tide.

Hvis man har brug for Familieretshusets hjælp til at aftale eller fastsætte samvær i forbindelse med jul og nytår, er det vigtigt at kontakte Familieretshuset i god tid, for at det kan nå at indkalde til møde og indhente de oplysninger, der skal bruges for at træffe en afgørelse.  

Når forældre har aftalt eller fået fastsat samvær i Familieretshuset eller Familieretten, vil der normalt også være lavet en ordning for samværet i forbindelse med jul og nytår. I mange tilfælde er det sådan, at barnet er hos dem ene forælder nogle dage i julen f.eks. fra den 23. til den 27. december, og hos den anden forælder nogle dage i forbindelse med nytår. Det gælder f.eks. fra den 27. december til den 2. januar det ene år og modsat året efter.

Hvis man ikke har fået styr på samværet i julen og nytåret

Problemet opstår, hvis forældrene ikke har fået lavet en aftale om jule- og nytårssamvær. I de tilfælde, hvor forældrene har indgået en aftale om løbende samvær hen over året, men ikke har indgået en særlig aftale omkring jul og nytår, fortsætter aftalen om løbende samvær som udgangspunkt hen over jul og nytår. Det vil sige, at den sædvanlige samværsaftale gælder, uanset om det er juleaften eller helligdag,

Problemet opstår også, hvis forældrene ikke kan blive enige om hvordan eller hvor meget samvær, der skal være, eller om julesamvær skal være i lige eller ulige år.

I sådanne tilfælde, kan det blive nødvendigt at få hjælp til at lave en samværsaftale hos en advokat eller at inddrage Familieretshuset i sagen.

Hvis Familieretshuset skal inddrages i sagen

Det er den forælder, der ønsker jule- eller nytårssamvær fastsat – altså samværsforælderen, der skal kontakte Familieretshuset.

Familieretshuset har mulighed for særskilt at fastsætte samvær i forbindelse med jul og nytår. En ansøgning om fastsættelse af jule- og nytårssamvær vil som udgangspunkt blive visiteres til behandling som en såkaldt § 6-sag. Altså en sag hvor det er Familieretshuset (og ikke Familieretten), der træffer afgørelse, hvis forældrene ikke kan blive enige.

Når Familieretshuset modtager ansøgningen, vil de indkalde forældrene til et møde, hvor man i første omgang vil forsøge at se, om forældrene kan blive enige. Hvis de ikke kan det, vil Familieretshuset kunne træffe en afgørelse om, hvordan samværet i julen og nytåret skal fastsættes.

Familieretshuset skal i alle afgørelser efter forældreansvarsloven lave en konkret og individuel vurdering af, hvad der er bedst for barnet. Der vil blive lagt vægt på barnets alder og omfanget af kontakten mellem barnet og samværsforælderen. Vurderingen skal ske på baggrund af en belysning af barnets perspektiv.

Hvad gælder for samvær i julen

Når samværet fastsættes i forbindelse med en samlivsophævelse, eller når der tidligere har været samvær juleaften, er udgangspunktet, at barnet er hos den ene af forældrene juleaften i lige år og hos den anden i ulige år.  Dette gælder, medmindre det konkret vurderes, at en anden ordning vil være bedst for barnet.

Hvis barnet flere år i træk har holdt juleaften hos bopælsforælderen, har barnet tradition for at holde juleaften der. I et sådant tilfælde vil der normalt ikke blive fastsat samvær på selve juleaften.

Det afgørende for, om der er skabt en tradition for at holde jul sammen med bopælsforælderen, er, hvornår og hvor ofte samværsforælderen har været sammen med barnet juleaften.  Det betyder mindre, hvor og hvordan julen er blevet fejret, samt hvem der i øvrigt har været med til at fejre juleaften.

Selv om der ikke fastsættes samvær juleaften, vil der kunne fastsættes samvær i de øvrige juledage, så barnet også får mulighed for at tilbringe ekstra tid sammen med samværsforælderen i juledagene.

Hvad gælder for samvær i nytåret?

Der vil normalt blive fastsat nytårssamvær hvert andet år, hvis der ansøges om det. Det er som udgangspunkt uden betydning, hvor barnet hidtil har holdt nytårsaften. Der gælder ikke det samme om tradition i forhold til nytårsaften.

Andre kulturelle og religiøse begivenheder

Ud over samvær i forbindelse med jul og nytår kan Familieretshuset også særskilt fastsætte samvær i forbindelse med andre kulturelle og religiøse begivenheder. Familieretshuset kan således fastsætte samvær i forbindelse med f.eks. fejring af det kinesiske nytår, Eid og andre kulturelle eller religiøse begivenheder. Hensynet er, at barnet kan få mulighed for at fejre de kristne og andre religiøse begivenheder, som fejres hos begge sine forældre.

Læs mere om samvær i vores brochure Samvær & forældremyndighed

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.