I december skal man tænke på …. familielån (og gaver)

De fleste har hørt om udtrykket “familielån”, og at der kan være nogle særlige fordele ved at yde et sådant.

Et familielån er et typisk et såkaldt anfordringslån, der ydes fra et familiemedlem til et andet.

Men det er sådan set ikke nødvendigt, at et anfordringslån ydes til et familiemedlem. Det kan faktisk også godt ydes til et ikke-familiemedlem. Skattemæssigt er der ikke nogen forskel forbundet med det.

Så længe lånet ydes på anfordring, interesserer lånet ikke skat, og det skal ikke opgives nogen steder. At være på anfordring betyder, at lånet kan kræves tilbage uden varsel (eller i hvert fald med meget kort varsel).

Et familielån kombineres ofte med, at der gives gaver fra långiveren som nedskrivning på lånet.

Her er der imidlertid en væsentlig forskel på, om der er tale om familiemedlemmer eller ej.

Det er endda sådan, at fordelen ved at nedskrive lånet kun gælder for familiemedlemmer, der er beslægtede i lige linje. Det vil sige, hvis lånet fx er ydet mellem forældre og børn mv. eller omvendt.

I så fald kan lånet nedskrives med ca. kr. 70.000 pr. år pr. forældre og pr. barn/barnebarn som enten en gave eller et arveforskud. Svigerbørn kan dog også medtage en gave af mindre størrelse.

Nedskrivning kan derimod ikke ske i forhold til andre, fx søskende. Her vil en evt. nedskrivning være skattepligtig med almindelig indkomstskat.

Her i december kan der være særlig grund til at tænke på muligheden for familielån, gaver og nedskrivning, for nedskrivning kan ske såvel i december som i januar, så man i løbet af kort tid udnytter to års bundfradrag.

Mange har i den seneste tid oprettet fremtidsfuldmagt, efter at den nye lov herom trådte i kraft i september.

Hvis en sådan fuldmagt træder i kraft, fordi fuldmagtsgiveren bliver dement eller lignende, kan fuldmagtshaver i et vist omfang også give gaver til fx børn eller børnebørn, jf. ovenstående.

Der er i forbindelse med oprettelse af fremtidsfuldmagten god grund til at overveje, i hvilket omfang der skal være mulighed for at give sådanne gaver.

Det afhænger meget af den konkrete situation, hvor stor mulighed der skal være, men hvis man giver muligheden, kan man herved være heldige at opnå store afgiftslettelser i det senere dødsbo.

Har du spørgsmål til indholdet i artiklen, eller har du brug for hjælp? Kontakt din Ret&Råd advokat i dag.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.