Pas på med at stjæle arbejdsgiverens kunder!

Alle ansatte har en loyalitetspligt såvel under ansættelsen, men også efter samarbejdets ophør. Det følger i dag af lov om forretningshemmeligheder. Tidligere fandt du bestemmelsen i markedsføringsloven.

Ansattes loyalitetspligt

For lønmodtager er det i særlig grad lovens § 4 om forbud mod at anvende og videregive forretningshemmeligheder, der har betydning for en lønmodtager.

Bestemmelsen gælder for alle ansatte og selvstændige, det vil sige, at bestemmelsen ikke behøver at fremgå af ansættelseskontrakten.

Sker der overtrædelse af bestemmelsen, kan der ske nedlæggelse af fogedforbud, ligesom der kan fremsættes krav om erstatning og bødestraf. Det er den forurettede virksomhed, der skal anlægge sag.

Hvad er forretningshemmeligheder?

I markedsføringsloven anvendte man begrebet ”erhvervshemmeligheder” – i den nye lov hedder det ”forretningshemmeligheder”. Men indholdsmæssigt er der ingen forskel.

Det er vigtigt at pointere, at en arbejdsgiver ikke kan påberåbe sig § 4 i lov om forretningshemmeligheder overfor en tidligere medarbejdere, hvis virksomhedens oplysninger er alment tilgængelige eksempelvis på virksomhedens hjemmeside, i offentliggjorte regnskaber, udleveret brochure – eller der blot er tale om generel viden om faget eller branchen, og som ikke specifikt har med virksomheden at gøre etc.

Det er kun helt specielle oplysninger, som er unikke for den pågældende virksomhed. Der skal være tale om oplysninger, som kun kan fremskaffes via inside viden fra virksomheden. Virksomheden skal også have underkastet forretningsoplysningerne rimelige hemmeligholdelsesforanstaltninger.

Det er domstolen, der fastlægger, hvornår der foreligger en overtrædelse.

Som eksempel på forbud mod udnyttelse eller videregivelse af følgende specifikke oplysninger, kan nævnes:

  • Kundekartotek og særlige kundeoplysninger herunder crm-system
  • Særlige leverandørforhold, herunder rabatordninger
  • Tekniske tegning, opskrifter, manualer, faglige/tekniske beskrivelser
  • Modeller
  • Produktionsmetoder
  • Pris og rabatpolitik
  • Planer om nye produkter
  • Markedsanalyser, strategiplaner
  • Økonomiske oplysninger om virksomheden.

Det er ikke ulovligt at kontakte gamle kunder

Får en lønmodtager ansættelse hos en konkurrent, er det ikke ulovligt at kontakte den tidligere arbejdsgivers kunder.

Lønmodtageren skal dog være varsom, idet henvendelse kun må ske som led i en bredere henvendelse til flere potentielle kunder. Man må således ikke målrettet og systematisk kun henvende sig til de gamle kunder – det vil være illoyalt.

Det vil eksempelvis være en overtrædelse af lov om forretningshemmeligheder, hvis en lønmodtager sender en meddelelse om jobskifte KUN til arbejdsgiverens kunder. En generel annonce – eller et generelt opslag på egen Facebook profil eller LinkedIn vil efter min vurdering være lovlig.

Som lønmodtager må du også gerne servicere kunder fra din tidligere arbejdsgiver, hvis kunderne selv kontakte dig hos din nye arbejdsgiver.

Kundeklausul

Vil en arbejdsgiver forhindre, at kunder følger med den fratrådte ansatte, må arbejdsgiveren sikre sig, at der aftales en egentlig kundeklausul.

En kundeklausul skal fremgå af ansættelseskontrakten, og den skal overholde de regler, der gælder for arbejdsklausuler herunder begrænsninger i tidsmæssige udstrækning samt kompensation til lønmodtageren ved fratræden.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.