Hvad skal der stå i et opsigelsesbrev?

Det er aldrig rart at skulle opsige en medarbejder. Forud for opsigelsen er der mange informationer at huske på. I denne artikel finder du en tjekliste, der dækker de forhold, du bør overveje at nævne i opsigelsesbrevet.

Formkrav- bevissikring

Som oftest indkaldes medarbejderen til en samtale, hvor medarbejderen på mødet præsenteres for en mundtlig opsigelse, der følges op af en opsigelse på skrift.

Arbejdsgiveren skal nemlig kunne dokumentere, at der både er sket opsigelse – og hvilken dag, medarbejderen har modtaget opsigelsen.

Skriftlighed er derfor ikke et gyldighedskrav men alene en bevissikring.

Opsigelsesvilkår

 • Begrundelse for opsigelsen – er det virksomhedens forhold og/eller medarbejderens personlige forhold?
 • Opsigelsesvarsel længde og dets udløb
 • Skal medarbejderen arbejde i opsigelsesperioden – eller er hun suspenderet – eller fritstillet?
 • Hvis fritstilling – forbeholder arbejdsgiveren sig modregningsadgang?
 • Skal der afvikles ferie/feriefridage og/eller afspadseringstimer i opsigelsesperioden – i så fald hvornår?
 • Fratrædelsesgodtgørelse eks. anciennitetsgodtgørelse efter funktionærloven, lederaftalen, overenskomst – eller ifølge individuel kontrakt? Størrelse og udbetalingstermin
 • Fastholdes kunde- og/eller konkurrenceklausul – eller siges klausulerne op – engangsbetaling?
 • Returnering/ophør af goder, f.eks.; avis, fitness-abonnement, firmabil, bærbar computer, mobil – straks eller tilbagelevering senere?
 • Pensionsbetaling, bonus etc. – hvordan forholdes med disse?
 • Beskrivelse af medarbejderens loyalitetspligt såvel i opsigelsesperioden som efter fratrædelsen – herunder markedsføringslovens regler og den nye lov om forretningshemmeligheder
 • Praktik vedrørende aflevering af nøgler, dokumenter, værktøj, firmatøj, credit card etc.
 • Kommunikation: orientering af organisation, kunder, autotekstsignatur på medarbejdermail – fjernelse af medarbejderfoto, navn på hjemmeside etc.

Arbejdsgiveren bør derfor altid tage stilling til, hvilke af ovennævnte punkter, der skal med i opsigelsesbrevet, så der er styr på vilkårene for opsigelsen og den videre proces frem til samarbejdets endelige ophør.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indicates required fields

Name
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.