Hæftelse mellem ægtefæller

Det grundlæggende princip i dansk ret er særhæften; dvs. hver enkelt ægtefælle hæfter alene for egen gæld. Dette udelukker dog ikke, at der kan opstå solidarisk hæftelse mellem ægtefæller, men det kræver, at de begge har skrevet under på gælden.

Solidarisk hæftelse er en betegnelse for det forhold, at to eller flere personer sammen hæfter for samme gældsforpligtelse. Dette er fx tilfældet, hvis man sammen med en ægtefælle køber et hus men kan ligeså let forekomme uden for ægteskabet. Fx i forbindelse med, at to bekendte sammen køber en båd. Afgørende for, hvorvidt der foreligger solidarisk hæftelse eller ej, er hvem der overfor sælger eller långiver har underskrevet og dermed indgået forpligtelsen. Da ægtefæller ofte stifter gæld i fællesskab, er solidarisk hæftelse meget almindeligt.

Pas på med solidarisk hæftelse

Konsekvensen af solidarisk hæftelse er, at hver af ægtefællerne hæfter for den fulde gæld. Dvs. betales regningen ikke eller overholdes afdragsordningen på lånet ikke, kan sælger eller långiver opkræve det fulde beløb hos den ene. Ejer den ene ægtefælle intet, er det således en oplagt mulighed for kreditor at indkassere det fulde beløb hos den anden ægtefælle. I det indbyrdes forhold hæfter parterne dog kun med halvdelen til hver, så den betalende ægtefælle kan efterfølgende kræve halvdelen af den anden ægtefælle.

At man bliver skilt eller separeret ændrer ikke på hæftelsen.

Ved at indgå fælles gældsforpligtelser risikerer man altså at komme til at betale sin tidligere ægtefælles gældsandel, selv mange år efter skilsmissen har fundet sted.
Alternativt kan man aftale med kreditor, at gælden opsplittes i to, som hver af parterne herefter alene hæfter for. Så får de tidligere ægtefæller fremover hver sit lån at afdrage på – og hver sit rentefradrag. Ofte vil banken kræve krydsende kaution, men det udgør jo desværre en fortsat risiko for ægtefællerne.

Ret&Råd råder derfor generelt til, at man i videst muligt omfang undgår solidarisk hæftelse i hvert fald hvis det drejer sig om lån til køb af aktiver, som kun en af ægtefællerne ejer. Er det alligevel nødvendigt, skal man i forbindelse med en skilsmisse eller separation forsøge at få gælden indfriet.

Kontakt

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Ægteskab kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat. Artiklen er skrevet af Henriette Lyhne, Ret&Råd Århus C og Randers.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.