Et uskiftet bo kan misbruges

Når din ægtefælle afgår ved døden, skal du overveje, om du ønsker at skifte boet eller, om du vil sidde i uskiftet bo. Men pas på, for der gælder regler om misbrug af boet.

Hvad er uskiftet bo?

Hvad skal du være opmærksom på, for ikke at misbruge uskiftet bo?

Er du gift og har I i jeres ægteskab såkaldt delingsformue, har du som længstlevende ægtefælle ret til at vælge sidde i uskiftet bo med jeres fællesbørn. Hvis du også skal sidde i skiftet bo med din ægtefælles særbørn, kræver det, at disse giver samtykke hertil. Samtykket kan enten gives på forhånd eller i forbindelse med dødsfaldet.

Når du sidder i uskiftet bo, betyder det, at der ikke i forbindelse med din ægtefællens død sker et egentligt skifte. Du overtager således alle de aktiver og alle de gældsforpligtelser, din ægtefælle stod som ejer af, hhv. hæftede for, og du indtræder i din ægtefælles skattemæssige stilling. Da skiftet altså udskydes, medfører det uskiftede bo, at der ikke udbetales arv til børnene.

Alternativet til at sidde i uskiftet bo er at skifte boet. Hvis du og din ægtefælle ikke har oprettet testamente, vil et skifte medføre, at boet efter din ægtefælle fordeles med halvdelen til dig som ægtefælle og halvdelen til din ægtefælles børn (både fælles og særbørn).

Du skal kende reglerne om at misbruge uskiftet bo

I forbindelse med at du træffer valget, om du vil sidde i uskiftet bo eller, om du ønsker at skifte boet, skal du være opmærksom på reglerne om misbruge uskiftet bo. I det uskiftede bo råder du som længstlevende ægtefælle i udgangspunktet frit. Imidlertid må du ikke ”misbruge boet”. 

Spørgsmålet er, hvad der ligger I, at boet ikke må misbruges? 

Misbrug af uskiftet bo er et af de områder, hvor der desværre kører rigtig mange retssager. Ved misbrug af det uskiftede bos midler forstås, at du som længstlevende ægtefælle ikke ved forbrug, gave eller begunstigelse må have formindsket boet væsentligt. Dette begrundet i, at arven til børnene jo er udskudt, og at det derfor har en stor betydning, hvad der er i boet den dag, hvor det uskiftede bo skiftes, da det er denne formue, der er afgørende også i forhold til børnenes arv.

Ved misbrug

Ved misbrug kan f.eks. være tale om uforsvarlige spekulationsforretninger, urimeligt forbrug og tegning af uforholdsmæssig stor pensions- eller forsikringsordning. I praksis handler langt de fleste sager om misbrug af uskiftet bo imidlertid om gaver – ofte ved at ét af flere børn har modtaget større gaver, efter den første af forældrene er død, evt. overtaget en ejendom billigt.

Hvor grænsen går for, hvad du som længstlevende ægtefælle må i det uskiftede bo, er svær og lader sig ikke definere matematisk. Det har betydning, hvor stort boet er, og hvor stor andel dispositionerne er i forhold hertil. Det kan imidlertid også have betydning, hvem gaverne er givet til, hvorledes de er givet (f.eks. om det er sket med mindre beløb over en lang årrække eller ved store enkeltstående overdragelser), og hvad baggrunden er for begunstigelse.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.