Er I gået fra hinanden: Hvem skal være bopælsforælder?

Udgangspunktet, når I går fra hinanden, uanset om I er gift eller samlevende, er, at den fælles forældremyndighed fortsætter.

Hvad betyder det at være bopælsforælder? Hvilke rettigheder har bopælsforælderen?

Den forælder, som har bopælen – bopælsforælderen – træffer ifølge loven de dagligdags beslutninger- altså beslutninger om de forhold, der relaterer sig til barnets hverdag, herunder:

  • Direkte daglig omsorg
  • Daginstitution
  • Fritidsaktiviteter hos bopælsforælderen
  • Flytning indenlands – husk, det skal varsles med 6 uger over for den anden forælder.
  • Skolepsykolog
  • Børnesagkyndig rådgivning

Vi kan ikke blive enige om, hvem der skal være bopælsforælder

En bopælssag indledes altid med at en af jer indgiver en anmodning til Familieretshuset (tidligere statsforvaltningen) om bopæl. Familieretshuset visiterer herefter sagen og indkalder herefter typisk jer begge til et møde. På et møde drøfter I muligheden for en forligsmæssig løsning af sagen. Hvis det ikke er muligt at forlige sagen, oplyser Familieretshuset sagen, hvorefter den sendes til Familieretten med henblik på, at Familieretten træffer afgørelse.

Alle sager om bopæl behandles i 1. instans i Familieretten, med mulighed for at anke til Landsretten.

Hvordan foregår en bopælssag i retten?

Sagens behandling afhænger af, hvilken model Retten og I og jeres advokater ønsker den behandles efter. Retten opererer grundlæggende med 4 forskellige modeller (A, B, C og D). Du kan læse nærmere om de 4 modeller på domstol.dk.

Har barnet en vis alder, vil barnet blive hørt i forbindelse med sagens behandling enten i Familieretshuset og/eller i Familieretten. Der er mulighed for, at barnet kan få en kontaktperson i forbindelse med sagens behandling, der skal varetage og hjælpe med at belyse barnets perspektiv.

Husk at uanset hvilken retskreds sagen kører i, er der mulighed for, såfremt I er enige herom, at anmode om en såkaldt retsmægling. Dette medvirker i mange tilfælde til, at sagen kan forliges i mindelighed.

Kontakt

Har du spørgsmål til bopæl eller behov for advokatbistand i forbindelse med en bopælssag, så kontakt os for en vurdering: Ret & Råd Århus C, Advokat Anne Kjærhus Mortensen, tlf. 89152500 eller am@ret-raad.dk.

Læs mere om Samvær & Forældremyndighed i vores brochure, eller på vores hjemmeside.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.