Advokat Betina Boysen Advokat Betina Boysen

Betina Boysen

Advokat


Ret&Råd København Kontorfællesskab
Nørre Voldgade 16, 4. sal
1358 København K
70 70 16 09

E-mail: bbo@ret-raad.dk Telefon: (+45) 70 70 58 68 CVR: 36 21 56 90

Faglig profil:

Jeg er efter mange år i pengeinstitutsektoren specialiseret inden for bank og finansiering.

Jeg rådgiver derfor primært erhvervsvirksomheder og banker, men rådgiver dog også gerne private indenfor mine fagområder.

Jeg beskæftiger mig i særlig grad med følgende emner:

Finansiering

Jeg rådgiver erhvervsvirksomheder, banker og finansielle institutioner inden for alle aspekter af finansieringsret, låneaftaler og sikkerhedsstillelse.

Insolvens

Jeg beskæftiger mig desuden med insolvensret og nødlidende engagementer. Jeg hjælper fx nødlidende virksomheder med rekonstruktion, og jeg rådgiver banker og kautionister, som bliver mødt med krav om omstødelse i forbindelse med konkurs.

Jeg påtager mig også at møde i fogedretten, hvis der er behov for hjælp i forbindelse med en fogedsag.

Kontrakter

Jeg hjælper ved forhandling og indgåelse af alle former for aftaler, fx leverandøraftaler og overdragelsesaftaler samt til udarbejdelse af kundeaftaler og forretningsbetingelser.

Markedsføring og forbrugerbeskyttelse

Jeg hjælper erhvervsvirksomheder og banker med at leve op til markedsførings- og anden forbrugerbeskyttelseslovgivning, herunder fx i forbindelse med udvikling af IT-systemløsninger eller i forbindelse med markedsføringsindsatser.

Regulering af banker og finansielle institutioner

Jeg rådgiver banker og finansielle institutioner om regulatoriske forhold, fx hvidvasklovgivningen, reglerne om god skik for finansielle virksomheder, regler om udveksling af skatteoplysninger mellem stater (FATCA og CRM) samt regler om tavshedspligt og persondata.

Forsikringsselskab og garantistiller: HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø.

Jeg har klientbankkonto i Nordea.

Mine seneste blogs

Opløsning af sameje

Det kan være en god ide at oprette en samejeoverenskomst, hvis man ejer noget sammen med andre.
Af Betina Boysen Advokat

Sværere at få gældssanering, hvis du ikke har afviklet på din gæld

Står du i en vanskelig økonomisk situation, og kunne gældsanering ende med at blive en mulighed? Så er det vigtigt, at du er opmærksom på din hidtidige afvikling af gælden. Ser denne nemlig ikke fornuftigt ud, kan det ende med, at du bliver afskåret muligheden for gældsanering.
Af Betina Boysen Advokat

Hvordan kommer jeg på skødet på min mands hus?

Det er kun min mand, der står registreret som ejer af vores hus. Hvilken betydning har det for mig?
Af Betina Boysen Advokat