Glideskader

Har du pådraget dig en skade, fordi du er faldet på en vej eller fortov, hvor der var glat føre f.eks. på grund af manglende snerydning, kan du kræve erstatning.

Har du pådraget dig glideskader? Du skal dog være opmærksom på, at det er dig, som skadelidte, der skal bevise, at du er kommet til skade som følge af, at reglerne for f.eks. snerydningen ikke er blevet overholdt.

Snerydning – det siger reglerne

Grundejere, boligselskaber, kommuner mv. skal sørge for at rydde sne og salte for at undgå glat føre på de områder, som de ejer og er ansvarlige for, når vintervejret melder sig og gør det nødvendigt.

Tidsrammen for snerydning vil sædvanligvis være kl. 7 morgen (søndage kl. 8) til kl. 22 aften. På steder hvor det er almindeligt, at der færdes mennesker på andre tidspunkter, skal grundejeren sikre, at der ikke er glat føre på det tidspunkt, stedets brugere normalt begynder at færdes på stedet.

Snerydning og glideskader 

Har du pådraget dig en skade, fordi du er faldet på en vej eller fortov, hvor der var glat føre f.eks. på grund af manglende snerydning, kan du evt. kræve erstatning. Du skal dog være opmærksom på, at det er dig, som skadelidte, der skal bevise, at du er kommet til skade som følge af, at reglerne for f.eks. snerydningen ikke er blevet overholdt. 

Hvem skal du rette dit erstatningskrav mod?

Har du pådraget dig en skade, fordi du er faldet på en vej eller fortov, hvor der var glat føre, kan du kræve erstatning for din glideskade fra grundejeren. 

Hvis det er en privat ejendom, du er faldet på, kan du kræve erstatning for din glideskade fra grundejerens ansvarsforsikring. Er du derimod faldet på en offentlig vej, er det den offentlige myndighed, der ejer vejen, du skal rette dit krav imod.

Har du selv en ulykkesforsikring, er det vigtigt, at du får anmeldt din glideskade til forsikringsselskabet, så du også kan få erstatning herfra.

Skadelidte har bevisbyrden

Påstår grundejeren, at der var ryddet sne og saltet mod islag, kan det være svært at bevise at der var glat føre med mindre, at du har dokumentation for, hvordan stedet så ud, da du faldt. Det er dig som den skadelidte, der skal bevise, at din skade skete på grund af glat føre. Du kan bevise dette på flere måder:

  • Hvis der var vidner til stede, da du faldt, er det vigtigt, at du får noteret navn, adresse og telefonnummer på personer, som har været øjenvidne til dit fald
  • Er der ikke vidner til dit fald, kan du selv tage nogle billeder af området. På billederne skal man kunne se, at der ikke var ryddet sne og saltet mod islag og at der dermed var risiko for glat føre. Der skal derudover være datokode på billedet, så man kan se, hvornår det er taget
  • Du kan kontakte DMI (Danmarks Metrologiske Institut) for at få en oversigt over nedbørsforhold i det område, hvor du faldt. Hvis det seneste snefald ligger nogle dage forud for dit fald, er det en god indikation for, at grundejeren ikke har overholdt reglerne for snerydning.

Få hjælp

Vi kan hjælpe dig med at anmelde dit erstatningskrav over for din ulykkesforsikring og over for den ansvarlige grundejers ansvarsforsikring. Dine udgifter til advokatbistand bliver helt eller delvist dækket af ansvarsforsikringen.

Hvis grundejerens ansvarsforsikring ikke anerkender dit erstatningskrav for din glideskade, kan vi hjælpe dig med at anlægge en retssag mod forsikringsselskabet. 

Betalingen for vores arbejde i retssagen og omkostninger forbundet med retssagen kan dækkes af din retshjælpsforsikring eller af fri proces, hvis du opfylder betingelserne.

Dit erstatningskrav mod den ansvarlige grundejer skal opgøres efter reglerne i erstatningsansvarsloven.  

Læs mere om erstatningsopgørelse og méngrad

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.