Daniel Frederiksen

Advokatsekretær
CVR 30 70 31 97

Faglig profil

Jeg er uddannet som kontorassistent ved Retten i Næstved, og var tilknyttet fogedretten, men har også erfaring fra embedets retsafdelinger inden for skifteret, strafferet og civilret.

Som sekretær for advokat Lars Thurø Møller beskæftiger jeg mig med almindelig inkasso, realkreditinkasso, tvangsauktioner og fast ejendom.

Derudover er jeg sekretær for advokat Lisbeth Darling Wegener i forbindelse med varetagelse af administration af ejerforeninger og andelsboligforeninger.

På det IT-mæssige område er jeg superbruger.

Klientkonti

  • Reg.nr. 0570 konto nr. 0001677160, Sydbank A/S, CVR nr. 12626509
  • Reg.nr. 7411 konto nr. 1048331, Jyske Bank A/S, CVR nr. 17616617

Specialer

  • Inkasso
  • Tvangsauktion
  • Ejendomsadministration
  • Boligkøb, -salg & -leje
  • Retssag