Snerydning og glideskader

Har du pådraget dig en skade, fordi du er faldet på en vej eller fortov, hvor der var glat føre f.eks. på grund af manglende snerydning, kan du kræve erstatning. Du skal dog være opmærksom på, at det er dig, som skadelidte, der skal bevise, at du er kommet til skade som følge af, at reglerne for f.eks. snerydningen ikke er blevet overholdt.

Hvem kan du rette dit erstatningskrav til?

Her du pådraget dig en skade, fordi du er faldet på en vej eller fortov, hvor der var glat føre, kan du kræve erstatning for din glideskade fra grundejeren. Hvis det er en privat ejendom, du er faldet på, kan du kræve erstatning for din glideskade fra grundejerens ansvarsforsikring. Er du derimod faldet på en offentlig vej, er det den offentlige myndighed, der ejer vejen, du skal rette dit krav imod.

Snerydning - det siger reglerne

Grundejere, boligselskaber, kommuner mv. skal sørge for at rydde sne og salte for at undgå glat føre på de områder, som de ejer og er ansvarlige for, når vintervejret melder sig og gør det nødvendigt.

Tidsrammen for snerydning vil sædvanligvis være kl. 7 morgen (søndage kl. 8) til kl. 22 aften. På steder hvor det er almindeligt, at der færdes mennesker på andre tidspunkter, skal grundejeren sikre, at der ikke er glat føre på det tidspunkt, stedets brugere normalt begynder at færdes på stedet.

Skadelidte har bevisbyrden

Påstår grundejeren, at der var ryddet sne og saltet mod islag, kan det være svært at bevise at der var glat føre med mindre, at du har dokumentation for, hvordan stedet så ud, da du faldt. Det er dig som den skadelidte, der skal bevise, at din skade skete på grund af glat føre. Du kan bevise dette på flere måder:

  • Hvis der var vidner til stede, da du faldt, er det vigtigt, at du får noteret navn, adresse og telefonnummer på personer, som har været øjenvidne til dit fald
  • Er der ikke vidner til dit fald, kan du selv tage nogle billeder af området. På billederne skal man kunne se, at der ikke var ryddet sne og saltet mod islag og at der dermed var risiko for glat føre. Der skal derudover være datokode på billedet, så man kan se, hvornår det er taget
  • Du kan kontakte DMI (Danmarks Metrologiske Institut) for at få en oversigt over nedbørsforhold i det område, hvor du faldt. Hvis det seneste snefald ligger nogle dage forud for dit fald, er det en god indikation for, at grundejeren ikke har overholdt reglerne for snerydning.

Dokumentation for gener kan være altafgørende

Det er meget vigtigt, at du hurtigst muligt kontakter din egen læge eller skadestuen for at blive undersøgt for dine gener og glideskader, sådan at din læge får noteret glideskaden i din lægejournal.

Det er grundejerens ansvarsforsikringsselskab, der skal betale erstatning for dine glideskader som følge af manglende snerydning. Første skridt på vejen er dog, at ansvarsforsikringsselskabet skal anderkende, at din glideskade skyldes glat føre på grund af deres kundes manglende snerydning.

Har du selv en ulykkesforsikring, er det vigtigt, at du får anmeldt din glideskade til forsikringsselskabet, så du også kan få erstatning herfra.

Få hjælp

Vi kan hjælpe dig med at anmelde dit erstatningskrav over for din ulykkesforsikring og over for den ansvarlige grundejers ansvarsforsikring.

Du skal være opmærksom på, at en del af dine udgifter til advokatbistand bliver dækket af ansvarsforsikringen.

Hvis grundejerens ansvarsforsikring ikke anerkender dit erstatningskrav for din glideskade, kan vi hjælpe dig med at anlægge en retssag mod forsikringsselskabet. Betalingen for vores arbejde i retssagen og omkostninger forbundet med retssagen kan dækkes af din retshjælpsforsikring eller af fri proces, hvis du opfylder betingelserne.

Dit erstatningskrav skal opgøres efter reglerne i erstatningsansvarsloven.

Få hjælp til din erstatningssag

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse