Ret&Råd Advokater Odense Fyn Ret&Råd Advokater Odense Fyn

Ret&Råd Advokater Odense

v/ Ret&Råd Fyn A/S Albanigade 30, 1. sal 5100 Odense C.

Kontorinformation

Kære besøgende på Ret&Råd Odenses hjemmeside.

På grund af coronavirus vil alle møder så vidt muligt blive afholdt over telefonen eller Skype. Har vi allerede planlagt et fysisk møde, kontakter vi dig hurtigst muligt med henblik på at få det omarrangeret.

Derudover beder vi alle nye kunder om at henvende sig på mail odense@ret-raad.dk eller tlf. +45 70 10 11 99 og ikke ved at møde op på kontoret.

Har du spørgsmål til din sag, beder vi dig kontakte din advokat direkte eller ringe til os på telefonnummer +45 70 10 11 99.

Venlig hilsen Ret&Råd Odense

Advokat i Odense

Advokatkontoret i Odense består af 1. salen med privatrådgivning og Ret&Råd Fyns erhvervsafdeling i stueetagen.

På 1. salen kan du som privat person få rådgivning om alle dine private forhold.

Vores erhvervsafdeling er specialiseret i at yde rådgivning inden for alle dele af erhvervslivets forhold og dækker hele det fynske område, med en solid lokal forankring.

Åbningstider:

Personlig og telefonisk henvendelse:

Mandag-onsdag: 09:00-16:00 

Torsdag: 09:00-15:30 

Fredag: 09:00-15:00


Forsikring:

Kontorets forsikringsselskab og garantistiller er HDI Danmark, Indiakaj 6, 1. Sal, 2100 København Ø.

Kontorets ansvarsforsikring dækker 5 mio. pr. advokat pr. år med en overdækning på 25 mio.

Forsikringen er trådt i kraft den 1. juli 2018.


Vores seneste artikler

Brug en inkassoadvokat til vurdering af dit krav

Hvis du ikke vil acceptere, at dine kunder ikke betaler, er det en god idé at kontakte en advokat til inkasso. Det er oplagt at få en juridisk vurdering af dit krav.
Af Henrik Benjaminsen Advokat (L)

Hvornår må en virksomhed registrere skyldnere i RKI?

En registrering i RKI kan have stor betydning, idet registreringen kan medføre, at man bliver afvist, hvis man for eksempel gerne vil låne penge i banken. Det er et stort indgreb at blive registeret i RKI. Derfor er der naturligvis en række betingelser, som skal være opfyldt, når man som kreditor ønsker at registrere en skyldnere i RKI.
Af Henrik Benjaminsen Advokat (L)

Rykkerskrivelse og rykkergebyr

Få styr på, hvornår du kan kræve rykkergebyr og dermed få penge for det store arbejde, der ligger i at kræve penge fra dårlige betalere.
Af Henrik Benjaminsen Advokat (L)

Vent ikke på at blive erklæret konkurs

Jeg kan ikke betale. Skal jeg vente på, at en af mine kreditorer erklærer mig konkurs? Svaret er nej.
Af Lene Schøn Rønnov Advokat

Hvad skal direktørkontrakten indeholde?

Dette spørgsmål bliver jeg ofte mødt med, når folk skal ansætte en direktør og skal have lavet en ansættelseskontrakt. For modsat funktionæransættelser så findes der ikke en lov, der regulerer ansættelsesvilkår for direktører.
Af Henrik Benjaminsen Advokat (L)

IVS skal omdannes til ApS – ellers bliver det opløst

I april 2019 blev der gennemført en lovændring, der afskaffede iværksætterselskabet. Det betyder, at såfremt iværksætterselskabet ikke inden den 1. april 2021 er omdannet til et anpartsselskab, vil det blive begæret tvangsopløst af Erhvervsstyrelsen. For at iværksætterselskabet kan omdannes til et anpartsselskab, skal der være en selskabskapital på minimum kr. 40.000,- og foretages de nødvendige vedtægtsmæssige ændringer.
Af Mads Sommerlund Advokat (H)

Hvor store må kontantbeløbene være?

Hvor mange penge i kontanter, må man rejse rundt med, hvor store kontantbeløb må man som erhvervsdrivende modtage, og kan det få negative konsekvenser, hvis man betaler kontant?
Af Mads Sommerlund Advokat (H)

Hvor hurtigt skal man reklamere over mangler?

Vi kender vel alle til at have købt noget, hvor vi opdager, at der er mangler ved det vi har købt. Så er spørgsmålet hvad man så gør?
Af Henrik Benjaminsen Advokat (L)

Hvad er status på brug af IVS?

Efter en ændring af Selskabsloven i 2014, blev det muligt at oprette iværksætterselskaber. Men hvordan er det egentlig gået? I denne artikel kan du læse om de positive og negative sider, ved muligheden for at oprette IVS selskaber.
Af Mads Sommerlund Advokat (H)

Nu nærmer julen sig… og som arbejdsgiver skal du huske

Julen står for døren og det rejser nogle blandt andet nogle spørgsmål omkring julegaver og ferielukning mellem jul og nytår. Det kan du blive klogere på ved at læse videre her.
Af Henrik Benjaminsen Advokat (L)

Er dit selskab under tvangsopløsning? Måske kan det reddes med en fusion.

Hvis et selskab f.eks. ikke overholder fristen for indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen, anmoder Erhvervsstyrelsen Skifteretten om at tage det pågældende selskab under tvangsopløsning.
Af Henrik Benjaminsen Advokat (L)

Derfor er forretningsplanen vigtig ved generationsskifte

For alle virksomheder gælder, at der kommer et tidspunkt, hvor virksomheden skal sælges. Der kan være mange forskellig årsager til, at ejerne vælger at sælge deres virksomhed, men for nogle af disse salg er det ønsket om at foretage et generationsskifte
Af Henrik Benjaminsen Advokat (L)

Jobsamtalen - har du pligt til at oplyse om sygdom?

Hvis du lider af en sygdom, der vil have stor betydning for din arbejdsdygtighed – så er svaret ja. En ny landsretsdom slår fast, et en jobsøgende skulle have fortalt, at hun var langtidssygemeldt med arbejdsbetinget stress.
Af Henrik Benjaminsen Advokat (L)

Persondataforordningen - Hjemmearbejdspladser skal også have et servicetjek

EU’s politiske organer er nået til enighed om den nye persondataforordning, der træder i kraft i Danmark den 25. maj 2018. Således vil det fremover ikke kun være håndteringen af persondata på selve arbejdspladsen, der skal være styr på, men også persondata, som medarbejderne har adgang til uden for arbejdspladsen f.eks. via Smartphones, tablets og lignende. Se her, hvad din virksomhed skal være opmærksom på
Af Mads Sommerlund Advokat (H)

Sådan beskattes du ved benyttelse af selskabets feriebolig

Der gælder nogle strikse regler omkring medarbejdere, direktører og hovedaktionærers brug af selskabets ferieboliger. Det er et område der kan medføre en væsentlig beskatning for de pågældende personer.
Af Henrik Benjaminsen Advokat (L)

Finansiel Leasing - pas på faldgruberne

Finansiel leasing er ofte et økonomisk godt alternativ til køb af driftsmidler i en erhvervsvirksomhed. Men pas på faldgruberne.
Af Mads Sommerlund Advokat (H)

Bortvisning af medarbejder – pas på!

Sager omkring bortvisning af medarbejdere bliver jævnligt bedømt af de danske domstole.
Af Henrik Benjaminsen Advokat (L)

Husk fristen for registrering i det offentlige ejerregister

Sidste frist for registrering i det offentlige ejerregister nærmer sig. Vær derfor særligt opmærksom på, at manglende registrering inden den 15. juni 2015 kan medføre bødestraf.
Af Henrik Benjaminsen Advokat (L)