Ret&Råd Advokater Fyn Ret&Råd Advokater Fyn

Ret&Råd Fyn A/S

Ret&Råd Fyn A/S Albanigade 30, stuen og 1. sal 5100 Odense C.

E-mail: odense@ret-raad.dk Telefon: +45 70 10 11 99

Kontorinformation

Advokatfirma på Fyn 

Vi er et serviceorienteret advokatfirma, der bygger på bred juridisk viden i konstant udvikling. Hos os er du sikret juridisk full-service på højeste niveau uanset om du har behov for erhvervsrådgivning eller privatrådgivning.

Vi er fastforankret i lokalsamfundet, hvilket giver os de bedste muligheder for optimal sagsbehandling for det lokale erhvervsliv og områdets beboere.

Vores størrelse har muliggjort en høj grad af specialisering for både jurister og sekretærer, og vi arbejder alle med hver vort særlige fagområde. Endvidere er det ensbetydende med, at vi løser opgaver for erhvervslivet på hele Fyn og erhvervskunder i landets to største byer Århus og København.

Vi er i alt 11 advokater fordelt på 4 kontorer på Fyn.

Ret&Råd Fyn A/S blev etableret den 1. juli 2007 ved en fusion mellem blandt andet Bisgaard & Dolbergs seks Ret&Råd-kontorer og Ret&Råd i Faaborg.

Vi har kontorer i:

Assens

Faaborg

Middelfart

Odense

Åbningstider:

Personlig henvendelse: Mandag-torsdag: 09:00-16:00 Fredag: 09:00-15:00

Telefonisk henvendelse: Mandag-torsdag: 09:00-16:00 Fredag: 09:00-15:00Vores seneste blogs

Er dit selskab under tvangsopløsning? Måske kan det reddes med en fusion.

Hvis et selskab f.eks. ikke overholder fristen for indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen, anmoder Erhvervsstyrelsen Skifteretten om at tage det pågældende selskab under tvangsopløsning.
Af Henrik Benjaminsen Advokat

Derfor er forretningsplanen vigtig ved generationsskifte

For alle virksomheder gælder, at der kommer et tidspunkt, hvor virksomheden skal sælges. Der kan være mange forskellig årsager til, at ejerne vælger at sælge deres virksomhed, men for nogle af disse salg er det ønsket om at foretage et generationsskifte
Af Henrik Benjaminsen Advokat

Jobsamtalen - har du pligt til at oplyse om sygdom?

Hvis du lider af en sygdom, der vil have stor betydning for din arbejdsdygtighed – så er svaret ja. En ny landsretsdom slår fast, et en jobsøgende skulle have fortalt, at hun var langtidssygemeldt med arbejdsbetinget stress.
Af Henrik Benjaminsen Advokat

Persondataforordningen - Hjemmearbejdspladser skal også have et servicetjek

EU’s politiske organer er nået til enighed om den nye persondataforordning, der træder i kraft i Danmark den 25. maj 2018. Således vil det fremover ikke kun være håndteringen af persondata på selve arbejdspladsen, der skal være styr på, men også persondata, som medarbejderne har adgang til uden for arbejdspladsen f.eks. via Smartphones, tablets og lignende. Se her, hvad din virksomhed skal være opmærksom på
Af Mads Sommerlund Advokat (H)

Sådan beskattes du ved benyttelse af selskabets feriebolig

Der gælder nogle strikse regler omkring medarbejdere, direktører og hovedaktionærers brug af selskabets ferieboliger. Det er et område der kan medføre en væsentlig beskatning for de pågældende personer.
Af Henrik Benjaminsen Advokat

Huslejefastsættelse i erhvervslejemål

Huslejefastsættelse i erhvervslejemål er præget af aftalelovens aftalefrihed. I forbindelse med huslejefastsættelse til markedslejen vil syn og skøn have en afgørende rolle. I forbindelse med et erhvervslejemål er der endvidere mulighed for at regulere husleje både op og ned, således at den kan svare til markedslejen.
Af Claus Munk Advokat (H)

Fortrydelsesret ved køb af fast ejendom

Som køber af en fast ejendom har man ret til senest 6 hverdage efter købsaftalens indgåelse at fortryde sit køb. Denne fortrydelsesret fremgår af Forbrugerbeskyttelsesloven. Et af formålene med Forbrugerbeskyttelsesloven er at sikre forbrugere en rimelig og tidssvarende beskyttelse ved aftaler om køb af fast ejendom. En del af denne beskyttelse er sikret ved reglerne om fortrydelsesretten ved køb af fast ejendom.
Af Claus Munk Advokat (H)

Konsekvenser af arealmangler ved hussalg

Det anslås af kommunerne, at der ved 20-25 % af landets enfamiliehuse er forskel på deres arealangivelse i BBR og deres faktiske areal. Det er husejerens ansvar at sørge for, at huset er i overensstemmelse med oplysningerne i BBR. Dette kan have stor betydning ved et eventuelt hussalg.
Af Claus Munk Advokat (H)

Finansiel Leasing - pas på faldgruberne

Finansiel leasing er ofte et økonomisk godt alternativ til køb af driftsmidler i en erhvervsvirksomhed. Men pas på faldgruberne.
Af Mads Sommerlund Advokat (H)

Bortvisning af medarbejder – pas på!

Sager omkring bortvisning af medarbejdere bliver jævnligt bedømt af de danske domstole.
Af Henrik Benjaminsen Advokat

Husk fristen for registrering i det offentlige ejerregister

Sidste frist for registrering i det offentlige ejerregister nærmer sig. Vær derfor særligt opmærksom på, at manglende registrering inden den 15. juni 2015 kan medføre bødestraf.
Af Henrik Benjaminsen Advokat

Forældelse - pas på. Fælden klapper ved årsskiftet!

Forældelsesloven trådte i kraft den 1. januar 2008. De nye regler indebærer en væsentlig ændring af de hidtidige forældelsesregler i den gamle Danske Lov og den såkaldte 1908-lov. Der sker således en forkortelse af forældelsesfristen, som kan have betydning for mange. Specielt overgangsordningen mellem de to lovsæt vurderes at give problemer.
Af Claus Munk Advokat (H)