Ret&Råd Advokater Odense Fyn Ret&Råd Advokater Odense Fyn

Ret&Råd Advokater Fyn A/S

Ret&Råd Fyn A/S Albanigade 30, 1. sal 5000 Odense C.

E-mail: odense@ret-raad.dk Telefon: +45 70 10 11 99 CVR: 30 55 49 57

Kontorinformation

Advokatfirma på Fyn 

Vi er et serviceorienteret advokatfirma, der bygger på bred juridisk viden i konstant udvikling. Hos os er du sikret juridisk full-service på højeste niveau uanset om du har behov for erhvervsrådgivning eller privatrådgivning.

Vi er fastforankret i lokalsamfundet, hvilket giver os de bedste muligheder for optimal sagsbehandling for det lokale erhvervsliv og områdets beboere.

Vores størrelse har muliggjort en høj grad af specialisering for både jurister og sekretærer, og vi arbejder alle med hver vort særlige fagområde. Endvidere er det ensbetydende med, at vi løser opgaver for erhvervslivet på hele Fyn og erhvervskunder i landets to største byer Århus og København.

Ret&Råd Fyn A/S blev etableret den 1. juli 2007 ved en fusion mellem blandt andet Bisgaard & Dolbergs seks Ret&Råd-kontorer og Ret&Råd i Faaborg.

Vi har kontorer i:

Faaborg

Odense

Middelfart

Åbningstider:

Personlig og telefonisk henvendelse: 

Mandag-torsdag: 09:00-16:00 

Fredag: 09:00-15:00
Vores seneste artikler

Husker du kompensationsgebyret, hvis dine kunder betaler for sent?

Kompensationsgebyret er et gebyr, som du har mulighed for at pålægge de kunder, som ikke betaler til tiden. Det er således din mulighed for at få kompensation for de administrative udgifter, der er forbundet med at inddrive krav ved dårlige betalere.
Af Dorthe Sommerlund Advokatfuldmægtig

Partnerselskabet – Det bedste fra to verdener

Hvis man ikke ønsker at hæfte for mere, end der er skudt ind i virksomheden, og samtidig ønsker at anvende virksomhedsskatteloven, kan man vælge at drive virksomhed i partnerselskabsform.
Af Mads Sommerlund Advokat (H)

Hvorfor inkasso? – 3 gode råd

Husk altid på, at du ikke driver lånevirksomhed og derfor heller ikke skal acceptere, at dine kunder ikke betaler for det stykke arbejde, du allerede har leveret.
Af Henrik Benjaminsen Advokat (H)

Kan man lave forældrekøb gennem et selskab?

Der er flere ting, man skal være opmærksom på ved forældrekøb gennem et selskab. Som mange ved, har SKAT fokus på, at den leje, der opkræves hos barnet for brug af ejendommen, svarer til markedslejen. Der er desuden en risiko for beskatning af maskeret udlodning, hvis man benytter de frie midler i et helejet selskab til forældrekøb.
Af Mads Sommerlund Advokat (H)

Brug en inkassoadvokat til vurdering af dit krav

Hvis du ikke vil acceptere, at dine kunder ikke betaler, er det en god idé at kontakte en advokat til inkasso. Det er oplagt at få en juridisk vurdering af dit krav.
Af Henrik Benjaminsen Advokat (H)

Hvornår må en virksomhed registrere skyldnere i RKI?

En registrering i RKI kan have stor betydning, idet registreringen kan medføre, at man bliver afvist, hvis man for eksempel gerne vil låne penge i banken. Det er et stort indgreb at blive registeret i RKI. Derfor er der naturligvis en række betingelser, som skal være opfyldt, når man som kreditor ønsker at registrere en skyldnere i RKI.
Af Henrik Benjaminsen Advokat (H)

Rykkerskrivelse og rykkergebyr

Få styr på, hvornår du kan kræve rykkergebyr og dermed få penge for det store arbejde, der ligger i at kræve penge fra dårlige betalere.
Af Henrik Benjaminsen Advokat (H)

Vent ikke på at blive erklæret konkurs

Jeg kan ikke betale. Skal jeg vente på, at en af mine kreditorer erklærer mig konkurs? Svaret er nej.
Af Lene Schøn Rønnov Advokat

Hvad skal direktørkontrakten indeholde?

Dette spørgsmål bliver jeg ofte mødt med, når folk skal ansætte en direktør og skal have lavet en ansættelseskontrakt. For modsat funktionæransættelser så findes der ikke en lov, der regulerer ansættelsesvilkår for direktører.
Af Henrik Benjaminsen Advokat (H)

IVS skal omdannes til ApS – ellers bliver det opløst

I april 2019 blev der gennemført en lovændring, der afskaffede iværksætterselskabet. Det betyder, at såfremt iværksætterselskabet ikke inden den 1. april 2021 er omdannet til et anpartsselskab, vil det blive begæret tvangsopløst af Erhvervsstyrelsen. For at iværksætterselskabet kan omdannes til et anpartsselskab, skal der være en selskabskapital på minimum kr. 40.000,- og foretages de nødvendige vedtægtsmæssige ændringer.
Af Mads Sommerlund Advokat (H)

Hvor store må kontantbeløbene være?

Hvor mange penge i kontanter, må man rejse rundt med, hvor store kontantbeløb må man som erhvervsdrivende modtage, og kan det få negative konsekvenser, hvis man betaler kontant?
Af Mads Sommerlund Advokat (H)

Hvor hurtigt skal man reklamere over mangler?

Vi kender vel alle til at have købt noget, hvor vi opdager, at der er mangler ved det vi har købt. Så er spørgsmålet hvad man så gør?
Af Henrik Benjaminsen Advokat (H)

Hvad er status på brug af IVS?

Efter en ændring af Selskabsloven i 2014, blev det muligt at oprette iværksætterselskaber. Men hvordan er det egentlig gået? I denne artikel kan du læse om de positive og negative sider, ved muligheden for at oprette IVS selskaber.
Af Mads Sommerlund Advokat (H)

Nu nærmer julen sig… og som arbejdsgiver skal du huske

Julen står for døren og det rejser nogle blandt andet nogle spørgsmål omkring julegaver og ferielukning mellem jul og nytår. Det kan du blive klogere på ved at læse videre her.
Af Henrik Benjaminsen Advokat (H)

Er dit selskab under tvangsopløsning? Måske kan det reddes med en fusion.

Hvis et selskab f.eks. ikke overholder fristen for indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen, anmoder Erhvervsstyrelsen Skifteretten om at tage det pågældende selskab under tvangsopløsning.
Af Henrik Benjaminsen Advokat (H)

Derfor er forretningsplanen vigtig ved generationsskifte

For alle virksomheder gælder, at der kommer et tidspunkt, hvor virksomheden skal sælges. Der kan være mange forskellig årsager til, at ejerne vælger at sælge deres virksomhed, men for nogle af disse salg er det ønsket om at foretage et generationsskifte
Af Henrik Benjaminsen Advokat (H)

Jobsamtalen - har du pligt til at oplyse om sygdom?

Hvis du lider af en sygdom, der vil have stor betydning for din arbejdsdygtighed – så er svaret ja. En ny landsretsdom slår fast, et en jobsøgende skulle have fortalt, at hun var langtidssygemeldt med arbejdsbetinget stress.
Af Henrik Benjaminsen Advokat (H)

Persondataforordningen - Hjemmearbejdspladser skal også have et servicetjek

EU’s politiske organer er nået til enighed om den nye persondataforordning, der træder i kraft i Danmark den 25. maj 2018. Således vil det fremover ikke kun være håndteringen af persondata på selve arbejdspladsen, der skal være styr på, men også persondata, som medarbejderne har adgang til uden for arbejdspladsen f.eks. via Smartphones, tablets og lignende. Se her, hvad din virksomhed skal være opmærksom på
Af Mads Sommerlund Advokat (H)

Sådan beskattes du ved benyttelse af selskabets feriebolig

Der gælder nogle strikse regler omkring medarbejdere, direktører og hovedaktionærers brug af selskabets ferieboliger. Det er et område der kan medføre en væsentlig beskatning for de pågældende personer.
Af Henrik Benjaminsen Advokat (H)

Finansiel Leasing - pas på faldgruberne

Finansiel leasing er ofte et økonomisk godt alternativ til køb af driftsmidler i en erhvervsvirksomhed. Men pas på faldgruberne.
Af Mads Sommerlund Advokat (H)

Bortvisning af medarbejder – pas på!

Sager omkring bortvisning af medarbejdere bliver jævnligt bedømt af de danske domstole.
Af Henrik Benjaminsen Advokat (H)

Husk fristen for registrering i det offentlige ejerregister

Sidste frist for registrering i det offentlige ejerregister nærmer sig. Vær derfor særligt opmærksom på, at manglende registrering inden den 15. juni 2015 kan medføre bødestraf.
Af Henrik Benjaminsen Advokat (H)