Ret&Råd Advokater Odense Fyn Ret&Råd Advokater Odense Fyn

Ret&Råd Advokater Fyn A/S

Ret&Råd Fyn A/S Albanigade 30, stuen og 1. sal 5100 Odense C.

E-mail: odense@ret-raad.dk Telefon: +45 70 10 11 99

Kontorinformation

Advokatfirma på Fyn 

Vi er et serviceorienteret advokatfirma, der bygger på bred juridisk viden i konstant udvikling. Hos os er du sikret juridisk full-service på højeste niveau uanset om du har behov for erhvervsrådgivning eller privatrådgivning.

Vi er fastforankret i lokalsamfundet, hvilket giver os de bedste muligheder for optimal sagsbehandling for det lokale erhvervsliv og områdets beboere.

Vores størrelse har muliggjort en høj grad af specialisering for både jurister og sekretærer, og vi arbejder alle med hver vort særlige fagområde. Endvidere er det ensbetydende med, at vi løser opgaver for erhvervslivet på hele Fyn og erhvervskunder i landets to største byer Århus og København.

Vi er i alt 11 advokater fordelt på 4 kontorer på Fyn.

Ret&Råd Fyn A/S blev etableret den 1. juli 2007 ved en fusion mellem blandt andet Bisgaard & Dolbergs seks Ret&Råd-kontorer og Ret&Råd i Faaborg.

Vi har kontorer i:

Assens

Faaborg

Middelfart

Odense

Åbningstider:

Personlig henvendelse: Mandag-torsdag: 09:00-16:00 Fredag: 09:00-15:00

Telefonisk henvendelse: Mandag-torsdag: 09:00-16:00 Fredag: 09:00-15:00Vores seneste artikler

Hvor store må kontantbeløbene være?

Hvor mange penge i kontanter, må man rejse rundt med, hvor store kontantbeløb må man som erhvervsdrivende modtage, og kan det få negative konsekvenser, hvis man betaler kontant?
Af Mads Sommerlund Advokat (H)

Hvor hurtigt skal man reklamere over mangler?

Vi kender vel alle til at have købt noget, hvor vi opdager, at der er mangler ved det vi har købt. Så er spørgsmålet hvad man så gør?
Af Henrik Benjaminsen Advokat

Hvad er status på brug af IVS?

Efter en ændring af Selskabsloven i 2014, blev det muligt at oprette iværksætterselskaber. Men hvordan er det egentlig gået? I denne artikel kan du læse om de positive og negative sider, ved muligheden for at oprette IVS selskaber.
Af Mads Sommerlund Advokat (H)

Nu nærmer julen sig… og som arbejdsgiver skal du huske

Julen står for døren og det rejser nogle blandt andet nogle spørgsmål omkring julegaver og ferielukning mellem jul og nytår. Det kan du blive klogere på ved at læse videre her.
Af Henrik Benjaminsen Advokat

Er dit selskab under tvangsopløsning? Måske kan det reddes med en fusion.

Hvis et selskab f.eks. ikke overholder fristen for indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen, anmoder Erhvervsstyrelsen Skifteretten om at tage det pågældende selskab under tvangsopløsning.
Af Henrik Benjaminsen Advokat

Derfor er forretningsplanen vigtig ved generationsskifte

For alle virksomheder gælder, at der kommer et tidspunkt, hvor virksomheden skal sælges. Der kan være mange forskellig årsager til, at ejerne vælger at sælge deres virksomhed, men for nogle af disse salg er det ønsket om at foretage et generationsskifte
Af Henrik Benjaminsen Advokat

Jobsamtalen - har du pligt til at oplyse om sygdom?

Hvis du lider af en sygdom, der vil have stor betydning for din arbejdsdygtighed – så er svaret ja. En ny landsretsdom slår fast, et en jobsøgende skulle have fortalt, at hun var langtidssygemeldt med arbejdsbetinget stress.
Af Henrik Benjaminsen Advokat

Persondataforordningen - Hjemmearbejdspladser skal også have et servicetjek

EU’s politiske organer er nået til enighed om den nye persondataforordning, der træder i kraft i Danmark den 25. maj 2018. Således vil det fremover ikke kun være håndteringen af persondata på selve arbejdspladsen, der skal være styr på, men også persondata, som medarbejderne har adgang til uden for arbejdspladsen f.eks. via Smartphones, tablets og lignende. Se her, hvad din virksomhed skal være opmærksom på
Af Mads Sommerlund Advokat (H)

Sådan beskattes du ved benyttelse af selskabets feriebolig

Der gælder nogle strikse regler omkring medarbejdere, direktører og hovedaktionærers brug af selskabets ferieboliger. Det er et område der kan medføre en væsentlig beskatning for de pågældende personer.
Af Henrik Benjaminsen Advokat

Finansiel Leasing - pas på faldgruberne

Finansiel leasing er ofte et økonomisk godt alternativ til køb af driftsmidler i en erhvervsvirksomhed. Men pas på faldgruberne.
Af Mads Sommerlund Advokat (H)

Bortvisning af medarbejder – pas på!

Sager omkring bortvisning af medarbejdere bliver jævnligt bedømt af de danske domstole.
Af Henrik Benjaminsen Advokat

Husk fristen for registrering i det offentlige ejerregister

Sidste frist for registrering i det offentlige ejerregister nærmer sig. Vær derfor særligt opmærksom på, at manglende registrering inden den 15. juni 2015 kan medføre bødestraf.
Af Henrik Benjaminsen Advokat