Auktionsskøde efter køb af ejendom på tvangsauktion

Når du har købt en ejendom på tvangsauktion, skal du have udstedt og tinglyst et auktionsskøde. Derved bliver det registreret i den offentlige tilgængelige digitale tingbog, at du ejer ejendommen.

I forbindelse med køb af ejendom på tvangsauktion, er der flere formelle forhold og ekspeditioner der skal iagttages og opfyldes, som blandt andet også kræver Fogedrettens involvering og medvirken.

Har du brug for en boligadvokat? Udfyld vores kontaktformular her.

Du skal indgive begæring

Som auktionskøber skal der således indgives begæring til Fogedretten om udstedelse af auktionsskøde. 

I forbindelse med begæringen kræver det, at man som auktionskøber dokumenterer at auktionsvilkårene fra den gennemførte auktion er opfyldt herunder at alle berettigede har modtaget de beløb, som de har krav på og at de til auktionskøber udsteder samtykkeerklæring om at auktionsskøde må udstedes.

Du skal have styr på berettigede
Berettigede er de hæftelser det har fået hel eller delvis dækning ved auktionen samt de interessenter som indgår i størstebeløbet.

Det vil sige at auktionskøberen skal have fat i alle de hæftelser, der har fået hel eller delvis dækning, rekvirenten, ejendommens forsikringsselskab, kommunen med hensyn til ejendomsskatter m.fl. for opgørelse af ajourførte krav. 

Således skal alle restancer på fordringer i salgsopstillingen, der blev dækket ved auktionen, auktionsomkostninger, forsikringsrestancer, ejendomsskatterestancer, rekvirentens salær som fremgår af størstebeløbet på salgsopstillingen betales.

Du skal betale tinglysningsafgift

Videre skal der betales tinglysningsafgift i forbindelse med tinglysning af skødet og auktionsafgift, ligesom auktionskøber skal indhente samtykkeerklæringer om at auktionsskøde kan udstedes. 

Når Fogedretten har modtaget begæringen og samtykkeerklæringer, udsteder Fogedretten et fysisk auktionsskøde, som køberne efterfølgende skal foranledige tinglyst digitalt i tingbogen ved tinglysningsretten. I forbindelse med udstedelse af auktionsskøde skal den efter auktionen stillede sikkerhedsstillelsen frigøres, hvilket kan ske når samtykkeerklæringer er tilgået Fogedretten og Fogedretten har godkendt at vilkårene er opfyldt.

Du skal slette udækkede hæftelser

Og endelig skal auktionskøber sørge for at få slettet udækkede hæftelser og rettigheder, hvilket også nødvendiggør en anmodning til Fogedretten.

Tinglysning af adkomst er også en forudsætning for at køber kan optage lån i ejendommen, som for de flestes vedkommende kan være en forudsætning for at få den rigtige finansiering.

Der er således mange betingelser der skal opfyldes og flere ekspeditioner, som skal udføres for at auktionsskøde kan tinglyses.

Du skal huske det praktiske

En sidste praktisk ting du som køber bør gøre i forbindelse med købet, er at sørge for aflæsning af forbrugsmålere, indberetning til leverandørerne og eventuelt skifte ejendommens låse. 

Videre bør køber også huske at tegne en forsikring med virkning fra overtagelsesdagen.

Som køber skal man være opmærksom på, at køb af ejendom på tvangsauktion ikke indeholder ikke de samme rettigheder, som når man køber ejendom i fri handel.

Det kan derfor være en god ide at alliere sig med en advokat før, under og efter auktionen, der kender til køb af ejendomme på tvangsauktion, og derfor kan rådgive og lede dig godt og sikkert igennem hele processen.

Artiklen er skrevet af advokat (H) Søren Dybdahl Andersen ved Ret&Råd Advokater Slagelse. Find din lokale Ret&Råd Advokat eller læs mere om Boligrådgivning eller Fast Ejendom.

Du kan læse mere om Tvangsauktion på vores hjemmeside. Se også artiklerne:

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

*” indikerer påkrævet felt

Name
Samtykke*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.