Boligkøb på tvangsauktion

Boligkøb på tvangsauktion

Der kan være mange penge at spare ved at købe bolig på tvangsauktion – men pas på, det kan også være risikabelt.

Selv når alle omkostninger er betalt, herunder advokatsalærer, eventuelle fordringer osv., fås boliger på tvangsauktion oftest til en betydelig lavere pris end en tilsvarende ejendom i fri handel.

Den største ulempe ved at købe på tvangsauktion er, at der ikke udarbejdes en tilstandsrapport, hvorfor der heller ikke kan tegnes en ejerskifteforsikring.

Den største ulempe ved at købe på tvangsauktion er, at der ikke udarbejdes en tilstandsrapport, hvorfor der heller ikke kan tegnes en ejerskifteforsikring, der dækker skader som ikke omtales i en tilstandsrapport. Af den grund er du som køber selv ansvarlig for eventuelle skjulte fejl og mangler som en ejerskifteforsikring ellers ville dække. Ejendommen købes som beset.

Oftest afholdes der kun en enkelt besigtigelse af ejendommen, hvor alle interesserede har adgang til at gennemgå boligen. Til disse besigtigelser er der sjældent meget tid til at kunne gennemgå boligen og dermed kan det være svært at gennemskue boligens reelle tilstand.

Omkostninger

Det koster dig ikke noget at byde på en tvangsauktion, men byder du højest og vinder auktionen skal du stille et garantibeløb som typisk består af en bankgaranti eller kontanter. Garantibeløbet fremgår af salgsmaterialet.

Hvis du vinder tvangsauktionen skal du udover budsummen også betale et ”størstebeløb”, der blandt andet består af rekvirentens advokatsalær, eventuelle udestående til forsyningsselskaber m.m. Størstebeløbet vil typisk også fremgå af salgsmaterialet. Dog kan beløbet være steget på selve auktionen.

Samtidig kan der være nogle fordringer på ejendommen som ikke slettes ved auktionens gennemførelse, og som den nye ejer hæfter for.

Selvom du er højestbydende på auktionen, kan den nuværende ejer eller rekvirenten kræve, at der afholdes endnu en auktion. Hvis der ikke opnås et højere bud på 2. auktionen, vil ejendommen gå til den højestbydende på 1. auktionen.

Overvejer du at købe bolig på tvangsauktion bør du søge bistand fra både en professionel byggesagkyndig og en advokat med særlig viden om tvangsauktioner.

En advokat kan hjælpe dig med at gennemskue salgsmaterialet og hvor meget du kan komme til at betale ud over budsummen. Advokaten kan også hjælpe dig gennem selve tvangsauktionen, der kan forløbe meget hurtigt.

5 gode råd, der kan hjælpe dig på vej

  1. Tal med din bankrådgiver om finansiering.
  2. Besigtig ejendommen med byggesagkyndig eller håndværker
  3. Find ud af hvor meget ”størstebeløbet” udgør
  4. Beslut dig på forhånd, hvor meget du vil byde på ejendommen.
  5. Overvær evt. en eller flere auktioner i fogedretten for at se, hvordan det foregår.