Hjælp, min grund er forurenet – hvad gør jeg som boligejer?

Ifølge Jordforureningsloven er der krav om, at regionerne kortlægger ejendomme på vidensniveau 2, når der er en betydelig risiko for forurening og en potentiel risiko for helbredet i tilfælde af mere følsom arealanvendelse, samt når drikkevandsressourcerne er truet.

En sådan kortlægning er en betydelig byrde for boligejere, da den markant reducerer den kortlagte ejendoms markedsværdi, belåningsmuligheder og muligheder for salg.

Jordforurening og værditabsordningen

En boligkøber, der handler i god tro, kan muligvis delvist håndtere jordforureningen gennem værditabsordningen, men støttemulighederne under denne ordning er begrænsede, og ejeren skal selv bidrage økonomisk. Desuden kan der være lange udsigter til at kunne anvende værditabsordningen, ligesom det langt fra er sikkert, at man overhovedet kan blive optaget i værditabsordningen.  I de fleste tilfælde hvor der opdages jordforurening i årene efter erhvervelse af ejendommen, vil det derfor ofte være mere fordelagtigt for køber at undersøge, om man kan sende regningen – og sit økonomiske tab – videre til sælgeren af ejendommen. Det vil der nemlig ofte være mulighed for – enten helt eller delvist – uanset om sælger har været klar over jordforureningen eller ej.

Nuanceringsordningen

I 2006 blev der indført en nuanceringsordning for kortlagte ejendomme, hvor forureningen på vidensniveau 1 og 2 kan kategoriseres som F0, F1 og F2. F0 betyder, at en kortlagt ejendom på fx vidensniveau 2 kan anvendes til bolig. Men hvis kortlægningen på vidensniveau 2 opretholdes for en F0 nuanceret privatbolig, må ejeren f.eks. ikke grave op og flytte jorden uden regionens tilladelse, da den stadig kan være giftig. Da F0-ejendomme ofte skal overvåges for påvirkning af jord og drikkevand i boringer (hot spots) på grundene, opretholder regionerne ofte kortlægningen på vidensniveau 2 i ubestemt tid.

Jordforureningsloven har ikke til formål at rense 100 % op i jordforureningssager. Derfor efterlades der ofte restforureninger, som den ikke-forurenende ejer selv må rydde op, hvis ejeren har midlerne til det. Derfor kan der også fortsat bestå et værditab på ejendommen, selvom der foretages en oprensning af jordforureningen, hvis der fortsat består en kortlægning.

Hvad kan en ny boligejer gøre, hvis grunden er forurenet?

Regionerne dækker ikke værditabet på kortlagte ejendomme, og ejeren af en forurenet ejendom må derfor selv undersøge med sagkyndig bistand, om sælgeren kan holdes ansvarlig for erstatning, eller om der skal gives et forholdsmæssigt afslag i købesummen.

Det er altså muligt at få sælger til ”betale regningen”, selvom sælger ikke har været klar over, at ejendommen var forurenet på salgstidspunktet. Det vil ofte blot kræve, at købers tab vedr. jordforureningen beløber sig til mindst 5 % af købesummen, samt at der ikke købsaftalen er lavet en tilstrækkelig klar og præcis ansvarsfraskrivelse, der hindrer muligheden for at rejse krav mod sælger som følge af jordforurening. Der er dog strenge krav til en sådan ansvarsfraskrivelse for at være gyldig.

Jeppe Flensborg er en erfaren miljø- og procesadvokat, der årligt fører mange retssager vedr. jordforurening, og kan han derfor rådgive dig om din konkrete situation. Kontakt ham for en gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.