Det er stadigvæk ulovligt at aftale fratrædelse ved det fyldte 70 år

Det har nu gennem en årrække været ugyldigt at indsætte en bestemt alder for automatisk fratrædelse i en ansættelseskontrakt. Alligevel ser vi det ikke sjældent. Skal seniormedarbejderen fratræder når hun fylder 65 eller 70 år – vil det blive betragtet som aldersdiskrimination.

Særregel ophævet

Forskelsbehandlingsloven forbyder, at en arbejdsgiver lægger vægt på en lønmodtagers alder i forbindelse med ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse eller ved bestemmelse af løn- og arbejdsvilkår.

Uanset det generelle forbud, har der indtil 2016 været en særregel om, at arbejdsgiver alligevel kunne bestemme i en ansættelseskontrakt, at en lønmodtager skulle lave en fratrædelse af sin stilling, når lønmodtageren fyldte 70 år.

Selvom kontrakten er indgået FØR 2016 – er kontraktens bestemmelse om pligtmæssig fratrædelse på grund af alder stadigvæk ugyldig. Lønmodtager kan derfor, hvis han ønsker det, forsætte med at arbejde på trods af en bestemmelse om det modsatte i hans ansættelseskontrakt.

Arbejdsgiveren bør derfor straks få luget ud i ikke gyldige bestemmelser, idet man i modsatfald risikerer at skulle betale en godtgørelse til den ansatte efter lov om ansættelsesbeviser.

Særlige faggrupper stadigvæk pligtig at fratræde ved 70 år.

Indtil videre vil der stadig være enkelte lønmodtagere, som er omfattet af særlige aldersgrænser, når disse er bestemt i særlove. Det drejer sig for eksempel om dommere og præster.

Direktører undtaget

En direktør har ikke status af lønmodtager, og det vil efter min opfattelse fortsat være gyldigt i en direktørkontrakt at fastsætte en slutdato for direktøren, som er sammenfaldende med direktørens fødselsdag, uanset hvilken alder det drejer sig om – f.eks. 65 år eller 70 år. 

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.