Hvad skal en god fratrædelsesaftale indeholde?

Ofte er det en god ide at fastlægge vilkårene i en fratrædelsesaftale, når et samarbejde med en medarbejdere ønskes bragt til ophør. En fratrædelsesaftale kan forhandles efter at opsigelsen er sendt til den ansatte – andre gange kan det være en fordel at forhandle fratrædelsesvilkårene inden opsigelsen effektueres.

Nøglemedarbejder

Ønsker en virksomhed at skille sig af med eksempelvis en tidligere nøglemedarbejder, kan der være behov for at forhandle en fratrædelsesaftale, som begge parter kan være tilfredse med og dermed skilles uden skuffelser. Andre gange ved virksomheden godt, at opsigelsen kan risikere at blive betragtet som usaglig. For at undgå en lang og dyr retssag – kan det bedre betale sig at indgå en fratrædelsesaftale med den pågældende medarbejder, hvor procesrisikoen handles af.

Til fuld og endelig afgørelse

En fratrædelsesaftale bør altid formuleres som til fuld og endelig afgørelse, hvilket betyder, at aftalen ikke efterfølgende kan ændres, når først den er skrevet under. Det er derfor vigtigt, at fratrædelsesaftalen indeholder alle relevante vilkår.

Tjekliste til fratrædelsesaftale

Ofte bliver en fratrædelsesaftale indgået under relative korte men intensive forhandlinger. Det er derfor vigtigt, at virksomheden har fokus på tjeklisten nedenfor:

 • Opsigelsesvarslet
 • Baggrund for opsigelsen/aftale om fratrædelse
 • Hvad skal der ske i opsigelsesperiode? (arbejdspligt, eller blot færdiggøre nærmere definerede arbejdsopgaver, fritstilling – modregningsadgang ved andet lønnet arbejde?)
 • Hvilken løn optjenes – hvad indeholder den – udbetalingsterminer
 • Ferie (afvikling – placering – restferie – ny ferie – udbetaling af feriegodtgørelse – feriefridage)
 • Overarbejde (afvikling/udbetaling/anden kompensation)
 • Fratrædelsesgodtgørelse (anciennitet – usaglig opsigelse – udbetalingstermin?)
 • Tilbagelevering i bekræftende fald hvornår af effekter/personalegoder/firmabil
 • Bonus, provision og aktieoptioner
 • Kunde-/ konkurrence-klausuler (opsiges – fastholdelse – betaling)
 • Loyalitetspligt (tage andet arbejde – også hos konkurrent)
 • Tavshedspligt (markedsføringslovens bestemmelser om hemmeligheder etc?)
 • Ejerskab til immaterielle rettigheder
 • Betaling af outplacement?
 • Kommunikation (internt – ekstern orientering – formulering af autosvar den ansattes e-mail
 • Persondata (sletning af oplysninger på hjemmeside, foto af medarbejder)
 • Skattemæssig behandling af aftalen.

Aftalefrihed

Som altovervejende hovedregel kan parterne indgår bindende aftaler. Det vil sige, at man i den konkrete fratrædelsesaftale godt kan fravige sædvanlige rettigheder og pligter eksempelvis reglerne i funktionærloven etc.

Brug din advokat

Det må altid anbefales, at virksomheden får hjælp af en advokat til forhandling og formulering af fratrædelsesaftalen.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.