Hvad betyder pålagt afholdelse af ferie i opsigelsesperiode?

Ferieloven er ændret. Det har betydning for den ferie, som en opsagt lønmodtager kan pålægges at afholde i opsigelsesperioden. Den nye ferielov anvender nemlig et samtidighedsprincip og ikke længere et optjeningsprincip. Det betyder, at ferie optjenes løbende og kan afholdes af lønmodtageren allerede den efterfølgende måned.

I den typiske opsigelse står der, at den opsagte lønmodtager skal afholde mest mulig ferie i henhold til ferielovens regler. Men hvad betyder det egentlig?

Varsling af mest muligt ferie i opsigelsesperioden

Opsiger du en lønmodtager, kan du pålægge den opsagte lønmodtager at afholde hovedferien med 3 måneders varsel. Det er dog en betingelse, at hele lønmodtagerens hovedferie kan afholdes inden for opsigelsesvarslet.

Har lønmodtageren et opsigelsesvarsel, der er 3 måneder, og du opsiger lønmodtageren i slutningen af en måned, kan du derfor ikke pålægge lønmodtageren at afholde hovedferien i opsigelsesperioden. Dette gælder uanset, at du på opsigelsestidspunktet allerede havde aftalt med din lønmodtager, at ferien skulle holdes.

Opsiger du imidlertid lønmodtageren i starten af en måned, giver du reelt næsten et varsel på 4 måneder.

Som arbejdsgiver bør du derfor nøje overveje tidspunktet for en eventuel opsigelse og ikke altid vente til udgangen af en måned.

I en sådan situation, hvor opsigelsesvarslet er på minimum 3 måneder og 3 uger, kan du pålægge lønmodtageren at afholde sin hovedferie, da både hovedferien (de tre ugers ferie) og de 3 måneders opsigelsesvarsel kan være indeholdt i det reelle opsigelsesvarsel.

Det forudsætter naturligvis, at lønmodtageren har optjent de nødvendige feriedage, samt at hovedferien kan varsles til afholdelse inden for perioden 1. maj til 30. september.

Som arbejdsgiver bør du derfor nøje overveje tidspunktet for en eventuel opsigelse og ikke altid vente til udgangen af en måned.

Afholdelse af restferie skal kun varsles med 1 måneds varsel. Giver du lønmodtageren et opsigelsesvarsel på mindst 1 måned + 2 uger, kan du altid pålægge lønmodtageren at afholde restferie – igen under forudsætning af, at der er optjent de nødvendige feriedage af lønmodtageren.

Har din lønmodtager mindre end 10 restferiedage tilbage, kan du alene pålægge lønmodtageren at afholde feriedagene, hvis antallet af feriedage kan være indeholdt i den del af opsigelsesvarslet, der overstiger 1 måned. Har lønmodtageren 3 dages restferie – skal varslet være mindst en måned + tre dage.

Fritstilling

Vælger du som arbejdsgiver at opsige og samtidig fritstille lønmodtageren, anses fritstillingen automatisk at være et påbud om at lønmodtageren i opsigelsesperioden skal afvikle mest mulig ferie – naturligvis i det omfang varslingsreglerne om afvikling af hovedferie/restferie kan overholdes – og at lønmodtageren har opsparet – eller løbende opsparer feriedage i opsigelsesperioden.

Bemærk, at det ikke længere er lovligt, at der i en ansættelseskontrakt er indsat en bestemmelse om, at al ferie skal anses som værende afviklet i opsigelsesperioden uanset, at varslingsreglerne ikke kan overholdes (forkortet varsel).

Feriefridage/omsorgsdage

Kun de 25 dage i Ferieloven er reguleret. Har lønmodtageren udover de 25 dage – også ret til f.eks en 6 ferieuge/feriefridage/omsorgsdage – er disse dage IKKE omfattet af Ferieloven. Det skal derfor i ansættelseskontrakten være aftalt, hvordan der skal forholdes, med disse betalt fridage i en opsigelsessituation.

Kontakt din lokale rådgiver hos Ret&Råd Advokater, hvis du har brug for rådgivning omkring mulighederne for og konsekvenserne af en afskedigelse af en lønmodtager.

Fakta om ferie

Optjening af ferie

Med virkning fra den 1. september 2020 optjener en lønmodtager 2,08 betalte feriedage for hver måned, lønmodtageren er ansat. Det bliver til 25 betalte feriedage i alt.

Ferieåret er ændret og løber nu fra den 1. september til den 31. august.

Ferieafholdelsesperioden er udvidet til at løbe i 16 mdr. – fra den 1. september og til 31. december det efterfølgende år. F.eks. fra den 1. september 2021 til den 31. december 2022.

Man har som lønmodtager ret til at afholde 25 feriedage i løbet af ferieåret.  Hvorvidt lønmodtageren har optjent feriepenge eller løn til 25 feriedage berører ikke lønmodtagerens ret til at afholde de 25 feriedage for egen regning.

Som arbejdsgiver er det med den nye Ferielov meget vigtigt, at der løbende føres et ferieregnskab, således at der i en opsigelsessituation er styr på:

  1. allerede optjente feriedage
  2. allerede afholdt ferie
  3. yderligere betalte feriedage (2,08 dage/mdr.), der optjenes i opsigelsesperioden.

Hovedferie

Ferieloven er ikke ændret mht. hovedferie og restferie.

Hovedferien er 15 feriedage (3 uger), som skal gives i sammenhæng. Denne hovedferie skal afholdes i perioden 1. maj til 30. september i ferie-afholdelsesperioden.

Restferie

Udover de 15 dages hovedferie, har lønmodtageren ret til yderligere 10 dages ferie, som kaldes restferie. Restferien kan lønmodtageren kræve afholdt med 5 sammenhængende dage – såfremt lønmodtageren har så mange restferiedage tilbage.

Læs vores artikel om den nye ferielov.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.