Forurening i byzone

Alle ejendomme beliggende i byzonen er i dag klassificeret som ”lettere forurenet”. Det er ikke noget, du som køber sædvanligvis skal være bekymret for.

Lettere forurening

I forbindelse med min køberrådgivning støder jeg ofte på kunder, der er bekymret over at få oplyst i købsaftalen, at ejendommen er registreret som lettere forurenet.

Her er det imidlertid vigtigt at understrege, at klassificeringen “lettere forurenet” ikke betyder, at der er konstateret en egentlig forurening.

Danmark er inddelt i tre zoner; byzone, landzone og sommerhusområde. Med virkning fra den 1. januar 2008 blev alle ejendomme i byzoner klassificeret som lettere forurenet. Baggrunden for denne klassifikation skyldes, at jorden i byzonen erfaringsmæssigt kan være forurenet af tungemetaller og tjærestoffer som følge af mange års udledning af partikler fra tæt trafik og industri. Denne forurening kan dog sjældent hverken lugtes eller ses.

Kruspersille og gulerødder

I de fleste tilfælde kan man sagtens dyrke spiselige afgrøder i sin have – også selvom haven skulle ligge i byzonen. Dog skal man være opmærksom på, at da alle ejendomme beliggende i en byzone klassificeres som lettere forurenet, så kan omfanget af forureningen altså variere fra sted til sted. Eksempelvis er en have i et parcelhuskvarter i Lejre efter al sandsynlighed mindre forurenet end en urtehave i en baggård på Østerbro.

Flytning af jord

Eftersom al jord i byzonen i dag er klassificeret som lettere forurenet, skal det registreres, hvis man bortskaffer jord fra ejendommen. Derfor har du som grundejer i byzonen pligt til at kontakte kommunen, hvis du ønsker at fjerne jord.

Kortlægning af forurening på vidensniveau 1 eller 2

Såfremt regionen konstaterer en egentlig forurening eller har en begrundet mistanke herom grundet ejendommens særlige historik eksempelvis; hvis der tidligere har været en tankstation, et renseri e.lign, vil regionen kunne vælge at kortlægge ejendommen som forurenet.

En egentlig kortlægning vil blive tinglyst på ejendommen, og det giver ejeren langt flere udfordringer og besvær. Bla. kan det blive vanskeligt at optage nye lån, ligesom ejendommen som oftest falder i salgsværdi.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.