Voldtægtsofre kan afgive forklaring på video

Siden 1. januar 2022 har det været muligt for den, der har været udsat for voldtægt eller andet seksuelt forhold end samleje at afgive forklaring på video.

Sager om voldtægt eller andet seksuelt forhold end samleje ved retten

Indtil lovændringen har det været sådan, at den, der har været udsat for voldtægt, skulle afgive fuld forklaring i retten ved fysisk fremmøde.

Den sædvanlige fremgangsmåde med en eller flere afhøringer hos politiet og efterfølge detaljeret afhøring i retten om traumatiske hændelser opleves af mange forurettede som ganske ubehageligt.

Baggrunden for reglerne er ønsket om i videst muligt omfang at imødegå det ubehag og risikoen for eventuel retraumatisering i forbindelse med afgivelse af forklaring i retten i sager om voldtægt og andet seksuelt forhold end samleje.

Man kan afgive forklaring på video

Reglerne om videoafhøring er et tilbud til den forurettede, som stadig vil kunne vælge at afgive fuld forklaring under hovedforhandlingen (retsmødet) mod gerningsmanden, men som nu har muligheden for at afgive forklaring på video.

Vælger den forurettede at afgive forklaring på video, vil videoen blive afspillet som bevis i retten, og den forurettedes forklaring vil være begrænset til kun at møde op i retten. Her vil der blive spurgt, om forklaringen kan vedstås, og der er også plads til besvarelse af eventuelle supplerende spørgsmål.

Den forurettede kan derfor ikke undgå at møde op i retten, men det vil af mange blive opfattet som mindre belastende at forholde sig til en videoafhøring afgivet under rolige forhold end at forklare om hændelsesforløbet fra grunden og i detaljer ved fysisk tilstedeværelse.

Sådan foregår videoafhøringen

Afhøringen foretages hurtigst muligt af en specialuddannet afhører i et særligt afhøringsrum.

Til selve afhøringen deltager den afhørende polititjenestemand og den, som skal afhøres. Men afhøringen bliver også overværet af en forsvarsadvokat for den mistænkte og en bistandsadvokat for den forurettede fra et særligt monitorrum.

Når afhøreren har stillet sine spørgsmål til forurettede, er der en pause i afhøringen, hvor afhøreren drøfter eventuelle yderligere spørgsmål til forurettede med forsvareren, bistandsadvokaten og evt. anklageren, der har overværet afhøringen fra monitorrummet. Politiet skal som udgangspunkt imødekomme det, hvis forsvarerens har spørgsmål til forurettede.

Supplerende spørgsmål fra dem, der har overværet afhøringen i monitorrummet, stilles altid af den afhørende polititjenestemand.

Ret til en bistandsadvokat

Er du forurettet i en sag om voldtægt eller anden personfarlig kriminalitet, vil du kunne få beskikket en bistandsadvokat til at bistå dig. Det er altid gratis for dig.

Bistandsadvokaten vil bistå dig under politiets efterforskning og vil på dine vegne kunne fremsætte begæring om, at den tiltalte ikke er til stede, når du afgiver forklaring, fremsætte erstatningskrav og i øvrigt yde støtte og vejledning.

Se video med forfatteren, der fortæller om at få en bistandsadvokat.

Læs vores brochure ‘Sådan forløber en retssag’.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.