Vi skal giftes – bør vi oprette ægtepagt?

Når man gifter sig opstår der automatisk delingsformue (tidligere kaldet fælleseje). Delingsformue betyder, at der ved et skifte i tilfælde af separation, skilsmisse eller død sker en deling af samtlige ægtefællernes aktiver. Det kommer bag på mange, at også aktiver erhvervet forud for ægteskabet skal deles, ligesom mange bliver overraskede over, at den anden ægtefælles gæld også indgår i delingen.

Har den ene part gæld? – overvej en ægtepagt

Hvis der er stor forskel på ægtefællernes formue, herunder hvis den ene har gæld, bør man overveje om der skal oprettes en ægtepagt, ligesom et særeje i henhold til ægtepagt kan have betydning for arvens fordeling ved død.

I ægtepagten kan man bestemme, at alle eller blot særligt udvalgte aktiver ikke skal deles mellem ægtefællerne, eksempelvis kan en selvstændig erhvervsdrivende vælger at holde sin virksomhed uden for delingen mens alle øvrige aktiver indgår.

Hvis en ægtefælle har gæld, bør man være særlig opmærksom på, om der skal oprettes en ægtepagt, idet dette har betydning både ved separation/skilsmisse og død.

I et eksempel, hvor parterne som eneste aktiv ejer et hus med en friværdi på kr. 1.000.000 og hvor manden herudover har en gæld på kr. 500.000 får det betydning for delingen om, der er oprettet ægtepagt eller ej. Friværdien på kr. 1.000.000 deles lige mellem parterne, der herefter hver har kr. 500.000. Da manden har gæld, skal gælden fratrækkes hans andel af friværdien og han har herefter kr. 0. Hustruen, der ikke har gæld har derimod kr. 500.000 og da beløbet er fælleseje skal det deles med manden, hvorfor hustruen skal aflevere kr. 250.000 til manden uden at få et beløb fra manden. Havde parret i eksemplet oprettet en ægtepagt, så havde hustruen ikke været forpligtiget til at aflevere kr. 250.000 til manden.

Ved dødsfald har det ligeledes betydning om, der er særeje eller ej, idet det er det samlede fælleseje, der skiftes i tilfælde af død. Er der ikke oprettet en ægtepagt og har førstafdøde gæld, kan den længstlevende ægtefælle risikere at skulle aflevere en del af sin formue til dødsboet og dermed indirekte til kreditorerne.

Det er altid en individuel vurdering, hvorvidt der skal oprettes en ægtepagt. Du er velkommen til at kontakte din nærmeste Ret&Råd-advokat med henblik på en vurdering af, hvorvidt du har behov for en ægtepagt.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

*” indikerer påkrævet felt

Name
Samtykke*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.