Vær opmærksom på risiko for hvidvask ved kontante betalinger over 50.000 kr

Højesteret har i en dom fra sidste år forholdt sig til forståelsen af hvidvasklovens § 5 om modtagelse af kontante betalinger på over 50.000 kr.

Det følger af hvidvasklovens § 5 (tidligere § 2), at erhvervsdrivende ikke må modtage kontantbetalinger på 50.000 kr. eller derover, hvad enten betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der ser ud til at være indbyrdes forbundet.

Baggrunden for bestemmelsen er, at der ved store kontantbetalinger er øget risiko for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Kontantforbuddet foreslås indført som et alternativ til at lade de omhandlede forhandlere være omfattet af kravene, der gælder for de virksomheder, som er omfattet af hvidvaskloven om kundekendskabsprocedurer, underretningspligt m.v.

Sagen i Højesteret

Sagen, som Højesteret behandlede, drejede sig om en automobilforhandler, som var tiltalt for overtrædelse af hvidvaskloven ved at have modtaget kontante betalinger på over 50.000 kr. Der var dels tale om 19 handler/betalinger på over 50.000 kr., dels var der tale om en række tilfælde, hvor samme kunde havde foretaget flere handler/betalinger samme dag med en samlet betaling på over 50.000 kr.

For så vidt angår de 19 handler/betalinger på over 50.000 kr., var landsretten meget klar og dømte såvel selskabet som direktøren for overtrædelsen af hvidvaskloven

For så vidt angår de 19 handler/betalinger på over 50.000 kr., var landsretten meget klar og dømte såvel selskabet som direktøren for overtrædelsen af hvidvaskloven. Selskabets direktør havde ansvaret for sine medarbejderes salg, selvom han ikke stod for salg selv. Bødestraffen for selskabet blev fastsat til 10.000 kr. pr. handel eller i alt 190.000 kr. Direktøren blev idømt en bøde på 19.000 kr.

Landsretten frifandt imidlertid selskabet for de forhold, som vedrørte betalinger under 50.000 kr., selvom samme kunde havde købt for mere end 50.000 kr. på samme dag. Landsretten lagde herved vægt på, at salget af de enkelte biler blev faktureret hver for sig, og at virksomheden opfattede og håndterede handlerne som enkeltstående aftaler og ikke havde til hensigt at omgå kontantforbuddet.

Den del af sagen, hvor selskabet blev frifundet, blev indbragt for Højesteret.

Højesteret ændrede landsrettens dom og dømte også selskabet, idet Højesteret fandt, at betalingerne fra samme kunde for flere biler på samme dag, som i alt oversteg 50.000 kr., måtte anses for at være indbyrdes forbundne i hvidvasklovens forstand og dermed udgjorde en overtrædelse. Højesteret fandt derfor, at der i yderligere 9 tilfælde var sket overtrædelse af hvidvaskloven og forhøjede bøden for selskabet med 90.000 kr.

Hvad viser sagen om hvidvask?

Sagen og dommen viser to væsentlige ting ved håndteringen af hvidvaskloven. For det første, at det helt åbenbart udgør en overtrædelse, hvis en erhvervsdrivende modtager en kontantbetaling på over 50.000 kr. For det andet viser dommen også, at i de tilfælde, hvor en erhvervsdrivende modtager flere kontante betaling som led i samme aftale og disse samlet overstiger 50.000 kr., vil der tillige være tale om en overtrædelse af hvidvaskloven. Dette gælder både, hvis der er tale om flere handler med samme kunde, men vil også kunne tilfældet, hvis der indgås en aftale om løbende kontantbetalinger, der samlet overstiger 50.000 kr.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.