Stramninger for særligt grove forbryderes afsoning

Livstids- og forvaringsdømte kan se frem til at få skrappere vilkår i fængslet, når Regeringen som ventet snart får vedtaget en ny lovpakke på området. Den nye lov vil tage større hensyn til retsfølelsen i befolkningen. De indsattes kommunikation med omverdenen bliver blandt andet indskrænket, ligesom de også får mindre udgang.

Regeringen har for nylig fremsat sin lovpakke for det kommende folketingsår. Lovpakken rummer flere initiativer inden for strafferetten, og det første lovforslag er allerede fremsat i Folketinget. Lovforslaget handler om vilkårene for livstidsfanger og forvaringsdømte, dvs. fanger der dels er dømt for meget alvorlig kriminalitet, dels har en dom som ikke fastsætter et afslutningstidspunkt for afsoningen.

Om baggrunden for lovforslaget anfører regeringen blandt andet følgende:

I de særligt grove sager, for hvilke livstidsdømte og visse forvaringsdømte afsoner, er der et helt særligt hensyn at tage til retsfølelsen. Det gælder for ofre og pårørende, for hvem det er krænkende at se, hvordan sådanne dømte kan leve et liv, hvor vedkommende i fængslet tilegner sig nye relationer som andre, der lever et liv uden for kriminalforsorgens institutioner. Foruden hensynet til ofre og pårørende er der også et hensyn at tage til de mennesker, som den livstids- og forvaringsdømte indgår i en relation med. Der er således set eksempler på, at sådanne dømte har indgået i relationer med ofte unge og letpåvirkelige mennesker, som ikke kan overskue de konsekvenser, som det har for eget liv at indgå i en tæt relation med en person, som har begået nogle af de mest alvorlige forbrydelser.

Skrappere afsoning

Lovforslaget lægger derfor op til en række stramninger i de livstids- og forvaringsdømte afsoningsvilkår. Det drejer sig for det første om, at livstidsdømte og visse forvaringsdømte får begrænset mulighed for at modtage besøg, brevveksle og telefonere.

For det andet indeholder lovforslaget regler, som begrænser sådanne indsattes muligheder for offentligt at komme med tilkendegivelser eller offentliggøre materiale, herunder bøger, som vedrører den eller de forbrydelser, som den livstids- og forvaringsdømte afsoner for. Det omfatter eksempelvis også offentlige tilkendegivelser eller offentliggørelse af materiale, som sker på sociale medier.

For det tredje indeholder lovforslaget regler, som tidsmæssigt begrænser sådanne indsattes muligheder for at komme på udgang, deres muligheder for at blive overført fra lukket til åbent fængsel, og at de skal starte deres afsoning i lukket fængsel.

Endelig indeholder lovforslaget sanktioner for dem, som ikke overholder de skærpede regler. Loven lægger op til, at der ikendes disciplinærstraf over for de indsatte, som uberettiget kommunikerer med omverdenen i strid med lovens skærpede regler, og det skal i nogle tilfælde være muligt helt at afskære den indsattes kontakt med omverdenen i et nærmere bestemt tidsrum. Hvis den indsatte får hjælp af en medindsat til at overtræde reglerne, skal denne også ikendes disciplinærstraf. Derudover skal der være mulighed for at ifalde en almindelig bødestraf, også for den person uden for fængslet, som hjælper den indsatte med at overtræde reglerne.

Loven forventes vedtaget snart. Der er afsagt 33 livstidsdomme siden 2000. De mest kendte livstidsfanger er Peter Lundin, Marcel Lychau Hansen og Peter Madsen.”

Hvis du har behov for rådgivning, er du velkommen til at kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.