Spirituskørsel – en oversigt over regler og straf

De fleste af os kender nok den med at tælle genstande, så vi ikke risikerer at overskride færdselslovens regler om spirituskørsel. Dette er ikke mindre her omkring december måned, hvor politiet ofte laver kontroller med det direkte sigte at undersøge, om folk kører spirituspåvirkede hjem fra julefrokosten. Men hvordan er reglerne egentlig, og hvilken straf risikerer du, hvis du ikke tidligere er dømt for spirituskørsel?

Hvordan er regler og straf for spirituskørsel?

1. Promille

I Danmark fastsættes straffen enten ud fra den promille, som du får målt i blodet ifm. kørslen eller ud fra alkoholkoncentration i udåndingsluften (mg pr. liter luft). Du vil i forbindelse med en razzia eller et rutinemæssigt stop blive bedt om at puste for at undersøge, om du har drukket alkohol. Herefter vil der enten blive taget en blodprøve for at måle din promille eller en prøve for at måle, hvor mange mg alkohol pr. liter luft, du har i udåndingsluften.

Herefter sondres der mellem 3 promiller/alkoholkoncentration i udåndingsluften (mg pr. liter luft):

Den straffri kørsel svarende til under 0,51 promille/0,26 mg alkohol pr. liter luft.

Spirituskørsel svarende til mellem 0,51 promille og 2 promille eller 0,26 til 1,00 mg alkohol pr. liter luft.

Skærpende kørsel svarende til en promille på over 2 eller 1,00 mg alkohol pr. liter luft .

2. Straffen

Straffen for spirituskørsel er 1. gang en bøde beregnet som en nettomånedsløn x størrelsen af promillen eller alkohol pr. liter luft.

Det vil betyde, at hvis du får 20.000 kr. udbetalt om måneden og bliver målt med en promille på 1 eller 0,50 mg alkohol pr. liter luft, vil bøden svare til din nettomånedsløn. Hvis promillen er 1,5 eller 0,75 mg

alkohol pr. liter luft, vil bøden udgøre 30.000 kr.

Det vil udgøre en skærpende omstændighed, hvis promillen er højere, hvis du kører påvirket uden at have kørekort eller kører i frakendelsestiden. Det vil også medføre en hårdere straf, hvis du bliver målt med både alkohol og andet stof i blodet, eksempelvis THC.

Hvis du ikke har nogen indtægt, vil bøden som minimum udgøre 1.500 kr.

Der vil i sjældne tilfælde være formildende omstændigheder, som kan føre til, at bøden reduceres. Dette kunne for eksempel være en situation, hvor det var tvingende nødvendigt at flytte bilen et kort stykke, så den ikke var til gene.

3. Frakendelse?

For så vidt angår frakendelse af kørekortet, så sker dette ved spirituskørsel i førstegangstilfælde alene betinget. Dette betyder i praksis, at du skal op til en orienterende køreprøve inden for 6 måneder.

Du skal dog være opmærksom på, at der i forhold til frakendelsesspørgsmålet sondres på en anden måde ift. promillen:

Hvis promillen er målt til mellem 0,5 og 1,2, sker der alene betinget frakendelse (0,26-0,60 mg alkohol pr. liter luft). Hvis promillen er over 1,2 (0,60 mg alkohol pr. liter luft), sker der derimod ubetinget frakendelse af kørekortet i 3 år.

4. Konfiskation

Hvis promillen overstiger 2,00 eller 1,00 mg alkohol pr. liter luft, vil bilen tillige blive beslaglagt med henblik på konfiskation. Dette gælder, selv om føreren ikke er ejer af bilen.

5. Afsluttende bemærkninger

Ovenstående bemærkninger relaterer sig alene til førstegangstilfælde. Reglerne om straf og frakendelse kan være ganske komplicerede, særligt i forhold til, hvis der er tidligere tilfælde eller skærpende omstændigheder. Du kan læse mere om reglerne i Rigsadvokatens meddelelse om spirituskørsel, som kan findes her.

Læs også vores artikel om vanvidsbilisme.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.