Skal jeg fortsat betale skat i Danmark, når jeg flytter til udlandet?

Når man flytter til udlandet, er det ofte forventningen, at den danske skattepligt ophører, men dette afhænger ikke alene af fraflytningen. Det er også relevant at se på, hvad der sker med bopælen i Danmark

Ja – det skal du måske, men svaret afhænger af de nærmere omstændigheder.

Når man flytter til udlandet, er det ofte forventningen, at den danske skattepligt ophører, men dette afhænger ikke alene af fraflytningen. Det er også relevant at se på, hvad der sker med bopælen i Danmark.

Fuld skattepligtig ved rådighed over bopæl i Danmark

I Danmark anses man nemlig for at være fuldt skattepligtig, når man har rådighed over en bopæl her i landet. Hvis man ved fraflytningen bevarer rådigheden over en bopæl her i landet, bevarer man derfor også sin fulde danske skattepligt. Dette betyder, at man beskattes af sin indkomst – uanset hvorfra i verden den stammer.

Hvis den ene ægtefælle f.eks. får tilbudt arbejde i Holland og flytter dertil for at starte i jobbet, mens familien bliver boende i Danmark, vil den pågældende ægtefælle som udgangspunkt stadig have en bopæl til rådighed her i landet og derfor stadig være fuldt skattepligtig her i landet. Vedkommende skal derfor beskattes i Danmark af lønnen optjent i Holland.

I den situation må den dansk-hollandske dobbeltbeskatningsoverenskomst eller interne danske skatteregler inddrages for at undgå dobbeltbeskatning.

Søg rådgivning og undgå ubehagelige overraskelser

Man kan efter praksis i nogle tilfælde blive anset for i skattemæssig henseende at have opgivet rådigheden over den danske bopæl, hvis det for eksempel er sådan, at den anden ægtefælle og børnene bliver boende i hjemmet i Danmark nogle måneder for at færdiggøre arbejde og skoleår, hvorefter de flytter sammen med ægtefællen i udlandet. I den situation anerkender SKAT normalt, at ægtefællens fulde danske skattepligt er ophørt allerede ved fraflytningen, da ægtefællen da havde til hensigt varigt at fraflytte Danmark, og bevarelse af bopæl i Danmark skyldtes forhold af midlertidig karakter.

Hvis ægtefællen sælger huset og sammen med sin familie flytter til udlandet for at bo og arbejde, ophører den fulde danske skattepligt normalt ved fraflytningen.

Der er mange varianter, og det kan anbefales at søge rådgivning i forbindelse med fraflytning, så man undgår ubehagelige overraskelser fra SKAT’s side.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.