Nye regler om forkyndelse

Den 1. marts 2017 træder nye regler om forkyndelse i kraft med henblik på at modernisere og effektivisere mulighederne for forkyndelse i straffesager

I 2013 blev reglerne om forkyndelse, dvs. meddelelser fra retterne om tidspunkter for sagsanlæg, retsmøder mv., forenklet, således at der blandt andet kunne ske forkyndelse telefonisk. Baggrunden for ændringen var, at den tidligere fremgangsmåde med brug af stævningsmænd havde vist sig at være en tung og bekostelig fremgangsmåde, som var ressourcekrævende for domstolene og politiet. Ofte skete der ikke forkyndelse rettidigt, eller også glemte den tiltalte eller vidnet at møde i retten, hvilket ofte betød, at retsmøder måtte udsættes eller omberammes. Det forsinkede hele processen. Det blev derfor muligt for retten at forkynde telefonisk, ligesom der kunne sendes påmindelser på sms og e-mail til personer, som skulle møde i retten.

Forkyndelse via e-Boks

Justitsministeriet har en forventning om, at lovforslaget vil frigive 25-30 årsværk hos politiet, som kan bruges på andre politiopgaver.

Med henblik på en yderligere forenkling af reglerne om forkyndelse og for at frigive ressourcer hos politiet fremsætter Justitsministeriet et lovforslag, hvorefter det bliver muligt for retterne at forkynde digitalt, dvs. via e-boks. Samtidig vil der som udgangspunkt fremover ske en såkaldt forenklet digital forkyndelse, hvor myndigheden får besked, så snart brevet med forkyndelsen er åbnet i modtagerens digitale postkasse. Hvis myndigheden efter noget tid konstaterer, at indkaldelsen ikke er åbnet, vil retten bruge den nugældende adgang til telefonisk forkyndelse.

Det vil derfor alene være i de tilfælde, hvor en person hverken åbner sin digitale postkasse eller reagerer på en telefonisk henvendelse, at politiet vil skulle bruge ressourcer på at forkynde for tiltalte og vidner.

Digital forkyndelse bliver bindende

Det er væsentligt at være opmærksom på, at den digitale forkyndelse bliver bindende, således at den medfører en pligt til at møde i retten på det angivne tidspunkt. Hvis man ikke møder og ikke har lovligt forfald, f.eks. sygdom som skal dokumenteres via en lægeerklæring, kan retten træffe beslutning om, at man anholdes og bringes af politiet til det næste retsmøde i sagen.

Justitsministeriet har en forventning om, at lovforslaget vil frigive 25-30 årsværk hos politiet, som kan bruges på andre politiopgaver.

Artiklen er oprindeligt bragt d. 19-09-2013

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.