Kan en verserende sag ved retten med fordel løses ved retsmægling?

Selvom du er repræsenteret ved advokat i sagen, og uanset at der har været udvekslet processkrifter parterne imellem, kan det faktisk godt være, at den egentlige årsag til selve konflikten ikke er belyst. Her kan retsmægleren komme på banen.

Når en retssag er verserende, har der formentlig været gjort en række forsøg på at finde en løsning, inden der blev anlagt sag. Der er sat et større system i gang. Parterne har advokater, du har måske fået fri proces eller retshjælpsdækning fra dit forsikringsselskab til at føre sagen, og der er blevet udvekslet processkrifter osv.

Parterne har formuleret deres synspunkter, og det virker til, at det er klart, hvad det er retten/dommeren skal tage stilling til. Men kan det alligevel være en fordel at forsøge at løse sagen ved retsmægling?

Hvad er retsmægling?

Sådan helt overordnet, så er retsmægling en ordning alle retterne, undtaget Højesteret, tilbyder parterne i civile retssager. Retterne tilbyder parterne en ekstern mægler til at hjælpe sagens parter med at finde en løsning på den konflikt, der er endt i en retssag.

For at retsmægling overhovedet kan komme på tale kræver det, at sagens parter alle siger ja tak til, at sagen forsøges løst ved retsmægling. Der er altså tale om en frivillig ordning, som retterne således ikke kan tvinge sagens parter til at deltage i.

Retsmægling minder meget om mediation, men til forskel for mediation, så foregår retsmægling under forhold opstillet af domstolen. Hermed ikke sagt, at retten har indflydelse på løsningen af sagen. Retsmægling er ligesom mediation en måde for sagens parter at finde en løsning på sagen, hvor den udpegede retsmæglers opgave er, at hjælpe parterne med at finde frem til en løsning.

Det er således ikke retsmæglerens opgave at finde en løsning på sagen, og retsmægleren skal heller ikke træffe en afgørelse i sagen, men retsmægleren skal så at sige alene guide parterne til selv at finde en løsning på sagen.

Retsmægleren udpeges af retten, og retsmægleren er naturligvis upartisk. Retsmægleren kan være en dommer, en jurist ansat ved Retten eller en advokat. Fælles er dog, at vedkommende skal have gennemført en særlig uddannelse i mægling.

Kan det overhovedet betale sig, at deltage i retsmægling?

Selvom du er repræsenteret ved advokat i sagen, og selvom der har været udvekslet processkrifter parterne imellem, kan det faktisk godt være, at den egentlige årsag til selve konflikten ikke er belyst.

Ved en retsmægling kan du ofte – eventuelt med hjælp fra retsmægleren – få klarhed over hvad de egentlige årsager til konflikten er, ligesom du ofte får klarhed over, hvad den anden eller øvrige parters bevæggrunde for sagen egentlig er.

Ved en retsmægling kan du ofte – eventuelt med hjælp fra retsmægleren – få klarhed over hvad de egentlige årsager til konflikten er, ligesom du ofte får klarhed over, hvad den anden eller øvrige parters bevæggrunde for sagen egentlig er.

Retsmægling har også den mulighed, at vejen til at finde en løsning ikke er bundet af formelle regler eller retningslinjer. I modsætning til en afgørelsen truffet af retten, vil en retsmægling kunne tage flere forskellige ikke-juridiske forhold med ind i en løsning. Retsmægling giver således parterne en mulighed for at løse sagen ved at tænke mere ud af boksen og ikke være fastlåst i et juridisk slagsmål om eksempelvis formaliteter om opgørelsen af krav osv. osv.

Retsmæglingen tilpasses parternes behov, og retsmæglingen handler således om at finde en løsning, så parterne bedst muligt kan komme videre.

Processen går hurtigere

Hertil kommer, at retterne ofte kan gennemføre en retsmægling langt hurtigere, end hvis sagen skal afgøres ved en dom. Det kan være en stor fordel at få en sag løst hurtigt, for uanset hvem du er, så kan en civil retssag trække ud i lang tid. Det kan være både økonomisk dyrt at føre sagen, hvis du selv finansiere sagen, ligesom det kan være personligt hårdt i lang tid at være fastlåst i en uløst konflikt.

En retsmægling kan også være en fordel, hvis parten eller parterne du er oppe i mod på den anden side af bordet i retssagen, er personer eller firmaer, du omgås eller møder i din hverdag, eller som du fremadrettet skal have et samarbejde med.

Det er retten, der stiller retsmægleren til rådighed, så det koster dig ikke noget at deltage i retsmæglingen. Du skal dog selv betale for din advokats tid til at deltage i retsmæglingen, men hvis du har retshjælpsdækning eller fri proces, så vil advokatens salær være omfattet af retshjælpsdækningen eller den fri proces.

Hvordan foregår retsmæglingen?

Retsmægling foregår oftest i mødelokaler hos enten retten, eller hos retsmægleren, hvis retsmægleren er advokat.

Retsmægleren planlægger så forløbet sammen med parterne, og her kan det frit aftales, at det hele tages i plenum, men det kan også aftales, at parterne hver i sær taler med retsmægleren. Det kan også aftales, at der afholdes flere møder over flere dage, hvis der er behov for det, og konflikten er kompliceret.

Herefter vil retsmægleren så forsøge at få parterne til selv at finde en løsning på konflikten, og du kan altid få hjælp af din advokat, hvis du er i tvivl om de langstrakte eller kortsigtede konsekvenser af et løsningsforslag.

Alt hvad, der bliver sagt til retsmæglingen, er fortroligt, vil det som udgangspunkt ikke kunne bruges senere, hvis parterne ikke finder en løsning. For hvis der bliver fundet en løsning, slutter sagen ved retten, men hvis der ikke bliver fundet en løsning, så fortsætter sagen ved retten,  indtil der i sidste ende afsiges en dom af retten.

Hvis retsmægleren er dommer eller jurist ved den givne ret, og der ikke bliver fundet en løsning på sagen, så vil det ikke være retsmægleren, der vil skulle afsige dom i din sag. Det vil være en anden dommer, der ikke har kendskab til, hvad der skete under retsmæglingen, der vil skulle træffe en afgørelse i din sag.

Jeg anbefaler altid, at hvis du er repræsenteret af advokat i retssagen, så skal du have advokaten med til retsmæglingen. Din advokat vil kunne gennemskue, om et muligt løsningsforslag på kort eller lang sigt i realiteten ikke er til fordel for dig. Det kan godt være, at du stadig vælger den givne løsning, men så vil du være opmærksom på konsekvensen af løsningen, som så ikke senere vil komme som en overraskelse for dig.

Retsmægling eller dom?

Hvis sagen afgøres ved dom er det ofte kendetegnet ved, at den ene part vinder over den anden part. Der bliver altså fundet en vinder, og det er altså ikke altid, at du selvom du vandt retssagen efterfølgende føler dig som vinder. For årsagen til konflikten, der førte til en retssag, er måske slet ikke løst, og så har du stadig en uløst konflikt.

Ved retsmægling har du stor indflydelse på processen og også på selve løsningen. Retsmægling giver således mulighed for at løse selve konflikten, der ligger bag den aktuelle tvist, og retsmægling vil typisk også afslutte sagen langt hurtigere end, hvis du skal vente på, at der afsiges dom i sagen.

Ved at deltage i retsmægling får du faktisk også indsigt i bevæggrundene for, hvorfor den anden eller øvrige parter overhovedet fører retssagen. Så uanset om der findes en løsning eller ej ved retsmægling, kan du altså få meget brugbar viden om den anden eller øvrige parter, ligesom du over for den anden eller øvrige parter kan få forklaret, hvorfor du fører retssagen.

Hvis du er havnet i en retssag og har brug for advokat eller hvis du vil høre mere om retsmægling, er du velkommen til at kontakte dit lokale Ret&Råd-kontor for at drøfte dine muligheder med en dygtig advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.