Hvornår er en ulykke en ulykke hos ulykkesforsikringen?

Er du udsat for en ulykke, kan du få erstatning fra din ulykkesforsikring, der dækker et varigt mén. Dog er det desværre ikke alle ulykker der er dækket, da de fleste ulykkesforsikringer kun dækker ”pludselige hændelser, der forårsager en personskade”. Højesteret har nu haft lejlighed til at tage stilling til dette ulykkesbegreb.

Har du tegnet en ulykkesforsikring, kan du få du udbetalt en erstatning, hvis du er udsat for en ulykke og får et varigt mén. Du vil som oftest også være berettiget til at få erstattet helbredende udgifter til fysioterapeut og kiropraktor.

Men det er ikke alle ulykker, der er dækket. De fleste ulykkesforsikringer dækker ulykker, hvorved forstås ”en pludselig hændelse, der forårsager en personskade”.

En konkret sag

Højesteret har nu haft lejlighed til at tage stilling til dette ulykkesbegreb ”en pludselig hændelse, der forårsager en personskade”.

Sagen angik en kvinde, der under en løbetur på sin ferie pådrog sig en knæskade. Under løbeturen mærkede hun pludselig et smæld i knæet, og kunne ikke strække eller bøje knæet. Det viste sig, at hun havde beskadiget sin menisk. Der skete ikke noget usædvanligt under løbeturen, dvs. hun trådte ikke forkert eller trådte på noget uventet.

Hun anmeldte skaden til sin ulykkesforsikring, der afviste at betale erstatning. Forsikringsselskabet afviste sagen, da man mente, at der ikke var indtrådt ”en pludselig hændelse”. Der var jo ikke sket noget usædvanligt under løbeturen. Forsikringsselskabet henviste til, at en løbetur er en dagligdags hændelse og ikke en ”pludselig hændelse”.

Hun anmeldte skaden til sin ulykkesforsikring, der afviste at betale erstatning. Forsikringsselskabet afviste sagen, da man mente, at der ikke var indtrådt ”en pludselig hændelse”. Der var jo ikke sket noget usædvanligt under løbeturen. Forsikringsselskabet henviste til, at en løbetur er en dagligdags hændelse og ikke en ”pludselig hændelse”.

Højesteret gav forsikringstageren – dvs. løberen – medhold og pålagde forsikringsselskabet at anerkende, at forsikringstageren havde været udsat for et ulykkestilfælde i forsikringsbetingelsernes forstand.

Højesteret lagde her vægt på, at der i 2000 skete en ændring i forsikringsbetingelsernes for ulykkesforsikringerne. Før 2000 dækkede de fleste ulykkesforsikringer ”en tilfældig af den forsikrededes vilje uafhængig, pludseligt udefra kommende indvirkning på legemet med en påviselig beskadigelse af dette til følge”. Højesteret lage vægt på, at der med ændringen var tilsigtet en bredere dækning for pludselig opståede helbredsforringelser og især på sports- og vridskadetilfælde. Desuden var det Højesterets opfattelse, at hvis der var tvivl om forståelsen af forsikringsbetingelserne, så måtte det komme forsikringsselskabet til skade, da det var forsikringsselskabet, der havde formuleret forsikringsbetingelserne. Derfor var en skade, der pludseligt opstod under en løbetur, omfattet af ulykkesforsikringens ulykkesbegreb.

Dommen viser at ulykkesforsikringerne dækker flere skadestilfælde, end forsikringsselskaberne måske havde regnet med. Det kan betyde, at der enten vil komme en ændring i forsikringsbetingelserne for ulykkesforsikringerne eller en forhøjelse af prisen for ulykkesforsikringerne.

For dig som forsikringstager betyder det dog, at du skal sørge for at anmelde enhver pludselig skade til din ulykkesforsikring, også selvom du ikke mener, at der er sket noget usædvanligt.

Vær opmærksom på, at der som udgangspunkt gælder en forældelsesfrist på 3 år fra det tidspunkt skaden skete. 

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.