Hej chef, det er meget varmt, kan jeg få varmefri?

Sommeren er over os, og vi har i år haft temperaturer på over 30 grader Celsius. Du har måske mærket, at din effektivitet og koncentration bliver lavere, når det er meget varmt. Det gælder både ved arbejde udenfor og arbejde indenfor, herunder på kontor.

Selvom sommeren er over os, betyder det ikke, at du har ret til at få varmefri. I arbejdsmiljøloven er der ikke fastsat generelle regler for arbejde under varme temperaturer.

Arbejdsmiljøregler om varme

Arbejdstilsynet har dog fastsat regler om hvilke temperaturer der må være i arbejdsrum på faste arbejdssteder, og om hvordan virksomhederne kan leve op til kravene. Disse regler fremgår af AT-vejledning A.1.12 om temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder. Se mere på Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder – Arbejdstilsynet. Her kan du læse mere om mindstetemperaturer, højestetemperaturer og arbejde i varme omgivelser og fugtighed.

Arbejdstilsynet har også fastsat regler for arbejde i stærk varme og kulde i vejledning A.1.3. Denne vejledning handler om arbejde i temperaturer, der ligger uden for komfortområdet. Arbejdstilsynet angiver komfortområdet som det temperaturområde, ”hvor man gennem normal tilpasning af påklædningen har oplevelsen af, at der hverken er for koldt eller for varmt”.

Efter Arbejdstilsynet ligger komfortområdet mellem 18 og 25 grader Celsius ved stillesiddende arbejde. Komfortområdets grænser afhænger dog af den fysiske aktivitet. Fx kan der ved arbejde med høj fysisk aktivitet accepteres en nedre grænse på 10 grader Celsius. Se mere på Arbejde i stærk varme og kulde – Arbejdstilsynet (at.dk).

Generelt anbefaler Arbejdstilsynet, at der ikke er mere end 25 grader Celsius ved stillesiddende arbejde.

Særligt under hedebølge

Under særlige klimaforhold, fx hedebølge, må det accepteres, at temperaturen ikke kan holdes under 25 grader Celsius i rummet, men det kan da være nødvendigt at træffe foranstaltninger, der sikrer de ansatte bedst muligt mod ubehag og sundhedsfare.

Arbejdstilsynets praksis ved hedebølge er disse:

 • Ved 40-60 pct. relativ luftfugtighed skal de ansatte have passende pauser, hvis lufttemperaturen er over 35 grader Celsius for stillesiddende arbejde og 32 grader Celsius for fysisk arbejde.
 • Ved højere luftfugtighed skal der gives pauser ved lavere temperaturer end de ovenfor angivne.
 • Pauser skal gives i lokaler/udendørs, hvor temperaturen er lavere end i det lokale, som personen skal have pause fra.
 • Påklædningen bør være let. Hvis den ansatte skal bære uniform e.l., som er varm, kan det medføre, at pauserne skal forlænges.
 • Særlige produktionsforhold kan medføre en stigning i temperaturen på grund af kraftig varmestråling, fx fra varmeovne på støberier. De ansatte skal beskyttes mod strålevarme med egnede foranstaltninger.

Desuden har Arbejdstilsynet givet en række gode råd under hedebølge, idet det bemærkes, at det er individuelt, hvor meget mennesker påvirkes af varme:

 • Sørg for, at medarbejdere med stillesiddende arbejde får et passende antal pauser, hvis temperaturen er over 35 grader Celsius og luftfugtigheden er 40-60 pct.
 • Hvis luftfugtigheden overstiger 40-60 pct., skal medarbejdere med stillesiddende arbejde have pauser, selv om temperaturen er under 35 grader Celsius.
 • Pauserne skal holdes i lokaler med lavere temperatur eller udendørs.
 • Overvej, om der er mulighed for at forskyde arbejdstiden (fx start tidligere på dagen).
 • Forsøg at lave rotation mellem opgaverne ved fysisk krævende arbejde.
 • Påklædningen bør være let. Hvis der er krav om uniform, som er varm, skal pauserne eventuelt være længere. Alternativt skal pauserne holdes i lokaler med lavere temperatur.
 • Hav altid fokus på, om beklædningen er væsentlig for sikkerheden. I kan dog i nogle tilfælde tænke alternativt – fx brug af langt forklæde kombineret med shorts, frem for lange bukser.
 • Medarbejderne skal have adgang til rigeligt drikkevand.
 • Vær særlig opmærksom på risikogrupper. Det vil sige gravide, ældre og medarbejdere med hjerte- eller lungesygdomme. Risikogrupperne skal eventuelt have længere pauser, eller helt undgå at blive udsat for de høje temperaturer.
 • Hvis en medarbejder har symptomer på varmeudmattelse (svimmelhed, kvalme, synsforstyrrelser og hovedpine), skal medarbejderen straks hjælpes ud i køligere omgivelser. Sørg desuden for, at medarbejderen får rigeligt at drikke.
 • Hvis en medarbejder besvimer eller falder om, skal der tilkaldes en ambulance. Hedeslag skal behandles akut.

Der må ikke være fare for sikkerhed og sundhed

Det er altid arbejdsgiverens pligt at sørge for, at der under arbejdet ikke er fare for den ansattes sikkerhed og sundhed. Det gælder også, når det bliver meget varmt. Men du har som ansat ikke generelt ret til at få fri, blot fordi det er meget varmt.

Vær i øvrigt opmærksom på, at der kan være aftalt konkrete tiltag i overenskomst eller andre aftaler mellem arbejdsgiver og ansatte.

God sommer!

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.