Det skal I have styr på, når I skal skilles

En skilsmisse er for de fleste hård at skulle igennem. Men ved at sætte sig grundigt ind i hvilke forhold, I skal have styr på og få lavet præcise aftaler, er chancerne for at undgå konflikter større.

Selve ansøgningen om skilsmisse

Når man skal skilles eller separeres, skal man udfylde en anmodning på Familieretshusets hjemmeside.

Her skal man anføre, om man er enig i spørgsmålet om ægtefællebidrag. og om der er enighed om, hvem der skal fortsætte et evt. fælles lejemål. Disse spørgsmål skal besvares i forbindelse med ansøgningen om separation/skilsmisse. Bagefter er det for sent.

De færreste er berettiget til ægtefællebidrag i dag. Hovedanvendelsen er til de ægtefæller, der ikke har en uddannelse og ikke er på arbejdsmarkedet og ikke har været det længe, fordi de har været hjemme og passe familie og børn.

Uanset hvis navn lejeboligen står i, skal man tage stilling til, hvem der fortsat må bo i den.

Kan man ikke enes om bidrag og/eller bolig, skal sagen afgøres af Familieretshuset og derefter retten.

Bodeling

Når man gifter sig, får man delingsformue, hvis ikke man bestemmer andet i en ægtepagt (særeje). Har man delingsformue, skal man finde ud af, hvad man ejer. Er ens samlede formue positiv, skal man aflevere halvdelen heraf til den anden ægtefælle. Bodeling er således udtryk for den samlede deling og ikke kun deling af indbo. Man har pligt til at oplyse og dokumentere sine formueforhold til den anden part.

Hvis ikke man kan enes om værdierne og om vurdering af aktiver og passiver, er det skifteretten, man skal have til at hjælpe.

Børn

Hvis I har børn, skal I være enige om tre ting:

  • Forældremyndighed
  • Bopæl
  • Samvær

De tre ting er uafhængige af hinanden. Man har således f.eks. samvær uanset, om man har del i forældremyndigheden eller ej.

Hovedreglen er, at man har fælles forældremyndighed, og alene i de sager hvor man er uenige om udstedelse af pas, om barnets helbredsmæssige behandling, religion, bopæl i udlandet og skole, vil man almindeligvis kunne opnå ene forældremyndighed.

Barnet kan kun bo ét sted, så man skal beslutte hvor barnet skal bo. Den, der har barnets adresse, er den forælder, der træffer beslutning om dagligdagens forhold for barnet.

Den, der ikke har barnet boende, har ret til samvær. Kan man ikke enes om samvær, vil Familieretshuset eller Familieretten fastsætte det. Laver I selv en aftale, skal I huske at henvise til, at aftalen skal kunne gennemtvinges i fogedretten, lige som I skal huske at være meget præcise. F.eks. skal I tage stilling til, hvornår julen begynder, og hvis man har vinterferie, er det så fra fredag i uge 6 eller fra mandag i uge 7? Og hvis den ene har de tre første sommerferie-uger, og den anden de tre sidste, hvilken dato skifter man så?

Pension

Pension er ikke omfattet af de almindelige regler om deling. Her gælder i stedet et udgangspunkt om, at hver udtager egen ordning, med mindre der er indbetalt usædvanligt meget på ordningerne. I så fald skal det ekstra, der er betalt, deles.

Selv om der ikke er betalt ”ekstra ind”, vil man nogle gange skulle give en lille smule til den anden, f.eks. hvis den ene har en meget stor pension og den anden en meget lille, eller hvis den ene har gået helt eller delvist hjemme og passet familien, mens den anden har arbejdet og oparbejdet en stor pension.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.